Martina Vondrová

Telefon: 491 467 511
Email: martina.vondrova@mestock.cz
Linka: 511
Odbor: Správní odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka správního odboru

  • odevzdává poštu k přepravě, příjímá poštu a zadává do programu MUNIS,
  • zajišťuje podatelnu a výpravnu, 
  • obsluhuje pracoviště Czech POINT a zajišťuje spisovou službu,
  • obsluhuje elektronickou podatelnu a datovou schránku MěÚ,
  • zajišťuje skladové hospodářství,
  • přijímá a eviduje žádostí o vyjímku z vyhlášky města č.7/2005 – veřejný pořádek,
  • provádí vidimaci a legalizaci listin,
  • hlásí informace městským rozhlasem.
Martina Vondrová