Michal Tošovský

Telefon: 491 467 517
Email: tosovsky@mestock.cz
Linka: 517
Odbor: Sociální odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí sociálního odboru

  • poskytuje informace o dávkách hmotné nouze a státní sociální podpory a informace pro zdravotně postižené včetně potřebných formulářů. S tím souvisí i asistence při řádném vyplnění a podání žádosti. Dále jsou poskytovány informace týkající se řady dalších oblastí např. důchodových žádostí, dluhové problematiky, opatrovnictví atd.
  • Poskytuje informace o možnostech umístění v domech s pečovatelskou službou našeho města včetně příslušných formulářů. Vede evidenci žadatelů o umístění v těchto zařízeních. 
  • Poskytuje informace o možnostech a požadavcích umístění v domovech důchodců včetně příslušných formulářů a pomáhá s jejich vyplněním a podáním. 
  • Na základě doporučení lékaře vypracovává rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu pro osoby, které nejsou schopny přebírat svůj důchod.
Michal Tošovský