Monika Rudolfová

Telefon: 491 463 387
Email: rudolfova@mestock.cz
Linka:
Odbor: Odbor místního hospodářství
Budova: Odbor místního hospodářství, Sadová 1294


Kompetence:

Referentka odboru místního hospodářství

  • provádí pasportizaci městských komunikací, veřejného osvětlení, dopravního značení,
  • vede účetní agendu odboru místního hospodářství,
  • provádí ekonomické rozbory,
  • inventarizuje majetek odboru místního hospodářství.
Monika Rudolfová