Pavel Matyska

Telefon: 491 467 539
Email: pavel.matyska@mestock.cz
Linka: 539
Odbor: Odbor rozvoje města
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí odboru rozvoje města

  • zajišťuje komplexně investorsko-inženýrskou činnost v oblastech základní technické vybavenosti, inženýrských sítí, občanské vybavenosti, rekonstrukcí a modernizací bytového fondu, účelové výstavby, příp. bytové výstavby, pokud je investorem město nebo se na nich podílí.