Pavla Petráková Jansová

Telefon: 491 467 530
Email: pavla.petrakova.jansova@mestock.cz
Linka: 530
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Právnička

  • zastupuje město před orgány soudů,
  • zabezpečuje hospodářsko-právní vztahy majetku města,
  • zajišťuje právní poradnu pro pracovníky MěÚ,
  • spolupracuje při vydávání vyhlášek orgány města,
  • zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupkového řízení, provádí přestupkové řízení podle platných zákonů u přestupků proti veřejnému pořádku, majetku a občanskému soužití,
  • spolupracuje při řešení majetkoprávních vztahů k majetku města, spolupracuje při zpracovávání smluv, kterými se tímto majetkem disponuje,
  • spolupracuje při řešení majetkoprávních vztahů k organizacím, pro které je město zakladatelem nebo zřizovatelem,
  • další povinnosti.
Pavla Petráková Jansová