Jiří Regner

Telefon: 491 467 545
Email: jiri.regner@mestock.cz
Linka: 545
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Místostarosta města (dle § 104 zákona o obcích)

  • zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 73 odst. 3 a § 79 odst. 1)

Gesce za oblast

  • majetek města (byty, nebyt. prostory)
  • komise rady města
  • osadní výbory
Jiří Regner