Romana Puschmannová

Telefon: 491 467 534
Email: puschmannova@mestock.cz
Linka: 534
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka finančního odboru, mzdová účetní

  • vede samostatně veškerou mzdovou agendu zaměstnanců MěÚ, školských příspěvkových organizací zřízených městem, na základě  smlouvy i dalším menším neziskovým subjektům,
  • spolupracuje v oblasti personalistiky,
  • zajišťuje komunikaci s Českou správou sociálního pojištění, zdravotními pojišťovnami, ostatními pojišťovnami, finančními a právními institucemi, předkládá vedené agendy ke kontrole příslušným subjektům státní a ostatní kontroly,
  • vystavuje platové výměry v souladu s platnými mzdovými předpisy a tabulkami,
  • navrhuje úpravu příslušných směrnic města.