Rostislav Petrák

Telefon: 491 467 548, 734 852 065
Email: rostislav.petrak@mestock.cz
Linka: 548
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Starosta města (dle § 103 zákona o obcích)

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není ve městě tajemník městského úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada města,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník městského úřadu,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem (§ 103 zákona o obcích) a zvláštními zákony,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.

Gesce za oblast

 • finance a rozpočet
 • bezpečnost a pořádek
 • investiční činnost
 • příspěvkové organizace

Životopis:

Osobní údaje:

Jméno a příjmení: Ing. Rostislav Petrák

Datum narození: 27. 1. 1977

Stav: ženatý, 3 děti

 

Vzdělání:

1991 - 1995   Střední rybářská škola Vodňany

1995 - 2000   Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno – specializace Rybářství

Další vzdělávání a kurzy:

Leadership, Manažerské vyjednávání, Finanční řízení pro manažery neekonomy, Manažer výroby, Normování práce, celoživotní studium anglického jazyka

 

Politická příslušnost:

Od 2010 člen TOP 09

Místopředseda regionální organizace Náchod,

Člen krajského výboru TOP 09 - Královéhradecký kraj

 

Zaměstnání:

2000 - 2003   Rybářství Kardašova Řečice – zástupce vedoucího střediska

2003 -  2013  BATIST s.r.o. – vedoucí výroby, od 2011 provozní ředitel

2013 -  2014  Rybářství Chlumec nad Cidlinou a.s. – zástupce vedoucího střediska

2014 -  nyní   Starosta města Červený Kostelec za sdružení Spoluobčané

 

Činnost ve spolcích

člen Českého rybářského svazu, z.s., člen Českomoravské myslivecké jednoty, z.s.

od 2006 -  Hospodář místní organizace Českého rybářského svazu Červený Kostelec z.s.

od 2018 -  Předseda Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z.s.

 

Koníčky a volný čas:

Rybářství, příroda, sport aktivně i pasivně, cestování - turistika, vodáctví, četba, kynologie

Rostislav Petrák