Simona Michelová

Telefon: 491 467 527
Email: simona.michelova@mestock.cz
Linka: 527
Odbor: Správní odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Referentka správního odboru

 • plní úkoly stanovené právními předpisy při konání voleb,
 • vidimace a legalizace listin,
 • výpisy z Czech POINT
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů - GDPR.

Ve výkonu státní správy v přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel

 • vede evidenci obyvatel dle zákona č.133/2000 Sb.,
 • přihlašuje občany k trvalému pobytu,
 • vystavuje potvrzení o změně TP a vybírá správní poplatky,
 • vystavuje potvrzení o ztrátě OP,
 • vede seznamy voličů, vydává voličské průkazy,
 • provádí správní řízení ve věci rušení trvalého pobytu,
 • podává žádosti o využití údajů z ROB a agendového informačního systému obyvatel z MVČR,
 • je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k TP,
 • vystavuje potvrzení o údajích z informačního systému pro občany, právnické osoby a pro zákonem vymezené instituce,
 • vybírá správní poplatky.

 V oblasti samostatné působnosti

 • vede evidenci názvů částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství v rámci území města,
 • vede agenda ztrát a nálezů dle zákona č. 89/2012 Sb.,
 • zajišťuje občanské obřady (vítání občánků města apod.), a jiné akce – Jánského plakety
 • dále zajišťuje správu rubriky Společenská kronika v Červenokosteleckém zpravodaji
 • je členkou komise SPOZ – eviduje životní jubilea, zasílá gratulace k významným životním výročím a blahopřání občanům ve věku 80, 85, 90 a více let, zajišťuje vítání občánků 4–5× ročně, zlaté a diamantové svatby, předávání Jánského plaket, zahajování školního roku žáků prvních tříd, vzpomínkové akce či různá výročí.