Štěpán Křeček

Telefon: 491 467 544
Email: krecek@mestock.cz
Linka: 544
Odbor: Odbor výstavby a ŽP
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Samostatný referent (ekolog)

  • zajišťuje činnosti na úseku ochrany životního prostředí (ochrana a obnova dřevin, ochrana přírody, odpady, povodňová ochrana města, koncepční činnost, rybářské lístky, komise životního prostředí),
  • příjímá oznámení o provádění geologických prací,
  • přijímá žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les.
Štěpán Křeček