Tomáš Král

Telefon: 491 467 522
Email: tomas.kral@mestock.cz
Linka: 522
Odbor: Majetkový odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí majetkového odboru

  • řídí a kontroluje činnost ostatních pracovníků odboru,
  • spolupracuje na sestavování rozpočtu a sleduje hospodárné čerpání prostředků,
  • řeší majetkoprávní vztahy související s majetkem města,
  • řeší připomínky a stížnosti nájemců majetku města,
  • zajišťuje provedení majetkoprávních úkonů podle usnesení městské rady a zastupitelstva.