Tomáš Prouza

Telefon: 491 467 548, 734 852 065
Email: tomas.prouza@mestock.cz
Linka: 548
Odbor: Vedení města a radnice
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Starosta města (dle § 103 zákona o obcích)

 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci města a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není ve městě tajemník městského úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada města,
 • může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
 • může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města,
 • zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník městského úřadu,
 • rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
 • plní další úkoly stanovené tímto zákonem (§ 103 zákona o obcích) a zvláštními zákony,
 • plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi městského úřadu.

Gesce za oblast

 • finance a rozpočet
 • bezpečnost a pořádek
 • investiční činnost
 • příspěvkové organizace
 • výstavba
Tomáš Prouza