Valerie Pánková

Telefon: 491 467 538
Email: pankova@mestock.cz
Linka: 538
Odbor: Odbor rozvoje města
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Zástupce vedoucího odboru rozvoje města

  • zpracovává plán přípravy a realizace investic dle potřeby města a sestavuje rozpočet investic,
  • vytváří projektovou přípravu investičních akcí vč. inženýrské činnosti pro rozvoj města,
  • zabezpečuje realizace výběrových řízení v oblasti investiční výstavby zajišťované městem,
  • zpracovává podklady pro žádosti o dotace a granty a jejich vyhodnocení.