Věra Udatná

Telefon: 491 467 537
Email: udatna@mestock.cz
Linka: 537
Odbor: Finanční odbor
Budova: Městský úřad a radnice města, Nám. T. G. Masaryka 120


Kompetence:

Vedoucí finančního odboru

  • řídí činnost ostatních pracovníků finančního odboru,
  • komplexně zajišťuje financování a péči o finanční majetek města,
  • připravuje ve spolupráci s ostatními odbory rozpočet města,
  • provádí pravidelné vyhodnocování plnění rozpočtu a předkládá orgánům města návrh úprav schváleného rozpočtu,
  • kontroluje formální správnost výkazů účetní závěrky příspěvkových organizací a odesílá je nadřízenému orgánu (KÚ KHK),
  • zpracovává statistické výkazy, přiznání k dani z příjmů za město, ekonomické rozbory a tabulky, rozpočtový výhled, dluhovou službu.