Kontakty

Telefon
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro
Finanční odbor
Referentka – účetní
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Vedení města a radnice
Tajemník
Správní odbor
Matrika, zástupce vedoucí
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucí
Odbor informatiky
Referent pro tisk a informace
Odbor informatiky
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Majetkový odbor
Vedoucí
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Správní odbor
Ohlašovna – evidence obyvatel
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Vedení města a radnice
Místostarosta
Odbor místního hospodářství
Referentka
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor rozvoje města
Referentka
Správní odbor
Referentka – podatelna
Odbor rozvoje města
Referentka
Finanční odbor
Referentka – pokladna