Kontakty

Telefon
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Finanční odbor
Vedoucí
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Finanční odbor
Referentka – účetní
Majetkový odbor
Vedoucí
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Odbor informatiky
Vedoucí
Odbor informatiky
Referent pro tisk a informace
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro
Odbor místního hospodářství
Referentka
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Odbor rozvoje města
Referentka
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucího
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Odbor výstavby a ŽP
Referent
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Správní odbor
Referentka – podatelna
Správní odbor
Referentka – matrika
Správní odbor
Referentka – evidence obyvatel
Vedení města a radnice
Místostarosta
Vedení města a radnice
Tajemník
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice