Kontakty

Příjmení Jméno Telefon Email Odbor Funkce
Fišer Petr 491 467 546 @ Vedení města a radnice Tajemník
Zítková Gabriela 491 467 525 @ Finanční odbor Referentka – pokladna
Mach Jiří 724 757 429 @ Odbor informatiky redaktor
Regner Jiří 491 467 545 @ Vedení města a radnice Místostarosta
Macková Kateřina 491 467 547 @ Vedení města a radnice Personalistka – organizační pracovnice
Kejklíčková Marcela 491 467 526 @ Správní odbor Referentka – matrika
Kordina Jaroslav 491 467 533 @ Odbor informatiky Vedoucí
Košut Emil 491 463 647 @ Odbor místního hospodářství Vedoucí
Duroň Jiří 730 519 215 @ Odbor místního hospodářství Městský zahradník
Šimek Lukáš 734 321 558 @ Odbor místního hospodářství Městský hrobník
Křeček Štěpán 491 467 544 @ Odbor výstavby a ŽP Referent – ekolog
Kubečková Martina 491 467 536 @ Finanční odbor Zástupce vedoucí – účetní
Laštovička Petr 491 467 531 @ Odbor informatiky Referent
Drahoňovská Lenka 491 467 535 @ Finanční odbor Referentka – účetní
Hlaváčová Lenka 491 467 542 @ Odbor výstavby a ŽP Referentka
Winterová Marta 491 467 554 @ Odbor rozvoje města Referentka
Vondrová Martina 491 467 511 @ Správní odbor Referentka – podatelna
Němcová Edita 491 467 543 @ Odbor výstavby a ŽP Zástupce vedoucího
Pánková Valerie 491 467 538 @ Odbor rozvoje města Zástupce vedoucího
Petráková Jansová Pavla 491 467 530 @ Vedení města a radnice Právnička
Škodová Pavlína 491 467 521 @ Majetkový odbor Zástupce vedoucího
Petirová Irena 491 467 529 @ Správní odbor Vedoucí
Krejsová Petra 491 467 527 @ Správní odbor Referentka – evidence obyvatel
Petrů Jana 491 467 518 @ Majetkový odbor Referentka – nebytové objekty
Prokop Jiří 491 467 540 @ Odbor výstavby a ŽP Vedoucí
Prouza Jiří 491 467 539 @ Odbor rozvoje města Vedoucí
Puschmannová Romana 491 467 534 @ Finanční odbor Referentka – mzdová účetní
Kosinka Richard 491 463 646 @ Odbor místního hospodářství Zástupce vedoucího
Petrák Rostislav 491 467 548 @ Vedení města a radnice Starosta
Rudolfová Monika 491 463 387 @ Odbor místního hospodářství Referentka
Špetlová Šárka 491 467 528 @ Finanční odbor Referentka – mzdová účetní
Havíř Ivo 731 042 973 @ Odbor místního hospodářství Vedoucí sběrného dvora
Součková Sylvie 491 467 519 @ Majetkový odbor Referentka – pozemky
Král Tomáš 491 467 522 @ Majetkový odbor Vedoucí
Tošovský Michal 491 467 517 @ Sociální odbor Vedoucí
Udatná Věra 491 467 537 @ Finanční odbor Vedoucí
Brejtr Václav 491 461 648 @ Odbor místního hospodářství Revizní technik – mistr elektro
Vejrková Leona 491 467 541 @ Odbor výstavby a ŽP Referentka
Jirásková Veronika 491 467 520 @ Majetkový odbor Referentka
Wajsar Marek +420 733 575 544 @ Rozvoj města Městský architekt
Zachovská Jiřina 491 467 524 @ Finanční odbor Referentka – pokladna