Kontakty

Telefon
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Odbor informatiky
Vedoucí
Vedení města a radnice
Místostarosta
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Odbor informatiky
redaktor
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice
Finanční odbor
Referentka – účetní
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník
Správní odbor
Referentka – matrika
Odbor rozvoje města
Referentka
Správní odbor
Referentka – podatelna
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Odbor místního hospodářství
Referentka
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího
Vedení města a radnice
Tajemník
Správní odbor
Referentka – evidence obyvatel
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Vedení města a radnice
Starosta
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Majetkový odbor
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro
Finanční odbor
Vedoucí