Kontakty

Telefon
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Vedení města a radnice
Místostarosta
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Odbor informatiky
Referent pro tisk a informace
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor rozvoje města
Referentka
Odbor místního hospodářství
Referentka
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Správní odbor
Referentka – evidence obyvatel
Správní odbor
Referentka – matrika
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Správní odbor
Referentka – podatelna
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Finanční odbor
Referentka – účetní
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro
Vedení města a radnice
Tajemník
Odbor informatiky
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Finanční odbor
Vedoucí
Majetkový odbor
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucí
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího