Kontakty

Telefon
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Odbor rozvoje města
Referentka
Správní odbor
Referentka – podatelna
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Finanční odbor
Vedoucí
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Odbor místního hospodářství
Referentka
Vedení města a radnice
Místostarosta
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Vedení města a radnice
Starosta
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucího
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Odbor informatiky
redaktor
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Správní odbor
Referentka – evidence obyvatel
Majetkový odbor
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Odbor informatiky
Vedoucí
Správní odbor
Referentka – matrika
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Vedení města a radnice
Tajemník
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Finanční odbor
Referentka – účetní
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro