Kontakty

Telefon
Odbor místního hospodářství
Zástupce vedoucího
Majetkový odbor
Zástupce vedoucího
Odbor výstavby a ŽP
Zástupce vedoucího
Odbor rozvoje města
Zástupce vedoucího
Finanční odbor
Zástupce vedoucí – účetní
Odbor místního hospodářství
Vedoucí sběrného dvora
Majetkový odbor
Vedoucí
Odbor informatiky
Vedoucí
Odbor místního hospodářství
Vedoucí
Finanční odbor
Vedoucí
Odbor výstavby a ŽP
Vedoucí
Odbor rozvoje města
Vedoucí
Vedení města a radnice
Tajemník
Odbor místního hospodářství
Revizní technik – mistr elektro
Finanční odbor
Referentka – účetní
Majetkový odbor
Referentka – pozemky
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Finanční odbor
Referentka – pokladna
Správní odbor
Referentka – podatelna
Majetkový odbor
Referentka – nebytové objekty
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Finanční odbor
Referentka – mzdová účetní
Správní odbor
Referentka – matrika
Správní odbor
Referentka – evidence obyvatel
Odbor výstavby a ŽP
Referentka
Odbor rozvoje města
Referentka
Odbor místního hospodářství
Referentka
Odbor informatiky
Referent pro tisk a informace
Odbor výstavby a ŽP
Referent – ekolog
Odbor výstavby a ŽP
Referent
Vedení města a radnice
Personalistka – organizační pracovnice
Vedení města a radnice
Místostarosta
Odbor místního hospodářství
Městský zahradník
Odbor místního hospodářství
Městský hrobník