Město informuje

Přerušení dodávky elektřiny 25. 9. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Lhota za Červeným Kostelcem, které se bude konat:Dne 25. 09. 2018 - Od 7.00 do 19.00 hodinBližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánov
Výluky v železniční dopravě
Nepřetržitá výluka traťové koleje v úseku Opočno pod Orlickými horami - Náchod a Václavice - Starkoč ve dnech 11. 9. - 8. 12. 2018 viz vývěska. Tato výluka bude pokračovat i po změně jízdního řádu do 21. 12. 2018Vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Výluka může mít vliv na přípoje systému IDS. Informace jsou přiloženy v příloze. Za komplikace
Přerušení dodávky elektřiny 19. 9. 2018
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:Dne 19.9. 2018 Od 7.30 do 9.30 hod. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Nabídka práce v okrskových volebních komisích
Vážení spoluobčané,Městský úřad Červený Kostelec hledá pro práci v okrskových volebních komisích (dále jen OVK) pro volby do zastupitelstva města a Senátu Parlamentu ČR 2018 schopné a spolehlivé pracovníky.Členem okrskové volební komise může být občan ČR, který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, není kandidátem pro volby do zastupitelstva města a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva.Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR začínají v pátek 5. října 201
Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje
ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraječ. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEKV souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situacev y h l a š u j i pro celé ú
Olešenské autobusové zastávky „v novém kabátě“
Olešenské zastávky dostaly „nový kabát“. Město Červený Kostelec přistoupilo k další etapě oprav zděných autobusových zastávek. Příjemnější prostředí je jistě pro naše spoluobčany přínosem při čekání na odjezd autobusu zvláště při nepříznivém počasí.V současné době dokončeny stavební opravy zastávek v nákladu 463.735,- Kč.Další úpravy zastávek bude montáž osvětlení, které by mělo být provedeno dle dohody s dodavatelskou firmou  do 19. 10. 2018 a dokončení úprav okolo zastávky v Olešnici „V zatáč
Připomenutí 76 let od tragických událostí na kosteleckých Končinách
Společně s panem Antonínem Burdychem a žáky ZŠ V. Hejny si vedení města připomenulo 76. let od tragických událostí na Bohdašíně a Končinách. Uctění památky proběhlo 25. 6. 2018 v lesoparku J. Potůčka v Trnové u Pardubic. Červenokostelecké děti společně s žáky škol Včelákov nedaleko Ležáků, ZŠ Břasy, kde dětství prožil právě Jiří Potůček a několika pardubických škol položili společně s představiteli měst a obcí a válečnými veterány květiny k pomníku J. Potůčka. Z Trnové odjel konvoj dobových voj