Město informuje

28. května 2020
Plánované přerušení dodávky elektřiny 16. 6. 2020
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060710632 ve Vaší obci / městě:16. 6. 2020 (7:30 - 12:00) - plánovaná odstávka č. 110060710632 Červený Kostelec - Horní Kostelec, okres NáchodHorní Kostelec6, 7, 12, 59, 91, 102, 103, 107, 118, 123, 124, 127, 139, 141, 148, 159, 164, 169, 198, 200, 227, 237, 243, 854, parc. č. 355/8, parc. č. 1161/18, č. 108U, Jestřebí264, Na Strži108, 137, 215
26. května 2020
Seniorům končí vymezený čas na nakupování
S platností od 26. května 2020 seniorům končí vymezený čas na nákupy. Přestane platit omezení, podle kterého mohli do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době od 08:00 do 10:00 jen osoby starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.Usnesení vlády ČR najdete zde
18. května 2020
Kompostárna v sobotu zahájí provoz
V sobotu 23. 5. 2020 se zahajuje sběr bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci.Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsl
15. května 2020
Přerušení dodávky vody dne 21. a 27. 5.2020
Přerušení dodávky vody dne 21. 5. 2020V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Červeném Kostelci v místě napojení z : ul. Jiráskova od č.p.148 k č.p. 48 v době od 7.30 do 11.00 a pro domy č.p. 107,118,139,148 v době od 7.30 do 15.00 (viz. přiložená mapka) K uzavření vody z technických důvodů dojde dne 21. 5. 2020 v době od 7.30 do 15.00. Podrobnosti naleznete v  oznámení o uzavření vody.Přerušení dodávky vody dne 27. 5. 2020V současné době se  chystá přerušení dodávky pitné vody
12. května 2020
ODKLÁDEJTE ODPAD JEN NA MÍSTA K TOMU URČENÁ!
Po dobu rekonstrukce ul. Jiráskova je stanoviště s kontejnery na tříděné odpady u plotu bývalé Textonie dočasně zrušeno. Proto zde neodkládejte žádné odpady! Děkujeme za pochopení.Zde nahromaděné odpady překážejí firmě při vykonávání stavebních pracía uklízet je musí odbor místního hospodářství na své náklady
8. května 2020
K 75. výročí od ukončení II. světové války položilo vedení města k památníkům padlých květiny
Od 8. května 1945 ulpynulo třičtvrtě století, co Německo podepsalo kapitulaci a tím byla ukončena II. světová válka. K tomuto výročí byly starostou a místostarostou Červeného Kostelce položeny k památníkům padlých hrdinů květiny. Čestnou stráž při kladení květin drželi členové spolku vojenské historie z TS-20 Pláň. Větším oslavám, které byly původně plánovány, udělala přítrž pandemie koronaviru."Vážení občané, dnes jsme za nás za všechny uctili památku obětem druhé světové války u příležitosti
7. května 2020
Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu
Město Červený Kostelec vyhlásilo užší architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru za ZŠ Václava Hejny (resp. mezi ZŠ a SPŠ Otty Wichterleho). Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.Architekti mohou podávat přihlášky do soutěže až do 29. května. Budou předkládat mj. i portfolio svých doposud zpracovaných projektů a na jeho základě pak odborná porota vybere 5 nejl
7. května 2020
Dofrézování etapy 2 a frézování části etapy 3
Ve dnech 11. a 12. 5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. Děkujeme za pochopení.Odbo
15. května 2020
Výluka vlakové dopravy
Výluka traťové koleje v úseku Červený Kostelec - Trutnov hl. n. 19. 5.-1. 6. 2020 viz vývěska a výlukový jízdní řád.Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Z důvodu vládního nařízení a opatření objednavatele je počet spojů o víkendu omezen. V případě zavedení plného provozu bude výlukový jízdní řád aktualizován. Výluka může mít vliv na p
6. května 2020
Květinový květen
Jménem Ligy proti rakovině Náchod si vás dovolujeme požádat o příspěvek do tradiční sbírky.Jelikož se v období mimořádných opatření akce v tradiční podobě konat nemůže, částečnou náhradou tradiční veřejné sbírky je Květinový květen, kde si formou DMS můžete zakoupit e-kytičku. Český den proti rakovině známý jako Květinový den se letos přesouvá na 30. září. MUDr. Vladimír Müller a Mgr. Renata Lelková, Liga proti rakovině Nácho
5. května 2020
Sběrný dvůr bude o svátcích uzavřen
Sběrný dvůr odpadů v ulici Řehákova v Červeném Kostelci bude na státní svátky v pátek 1. a v pátek 8. května 2020 uzavřen!Sběrný dvůr bude uzavřen také v sobotu 9. května 2020.Děkujeme za pochopení - TS Červený KostelecBližší informace o sběrném dvoře odpadů lze nalézt na webových stránkách města Červený Kostelec
5. května 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 14. 5. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 14. května 2020 od 16 hod. do kina Luník v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce- Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí- Zázemí fotbalového stadionu3. Finanční záležitosti4. Správní záležitosti5. Majetkové záležitosti6. Osadní výbory7. Žádost o změnu vyhlášky č. 2/20198. Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou – individuální dotace9. 18.00 hodin dotazy a připomínky obč