Město informuje

27. března 2020
Policie varuje především seniory před podvodníky
Městská policie Červený Kostelec varuje před podvodníky, kteří se v současné situaci ve zvýšené míře mohou objevovat, a to především společnosti, které se snaží nabízet služby, energie apod. Jeden takový případ už řešili strážníci městské policie v pátek 27. 3. 2020 ve Lhotě."Uvedení "obchodníci" měli oprávnění, průkazy od společnosti a byli telefonicky objednaní, vše kolegové ověřovali, tudíž se ničeho nedopouštěli, ale samozřejmě, jak se dostanou lidem do bytu, bývají neodbytní. A především s
27. března 2020
Další zpřísnění na ochranu seniorů a ohrožených skupin
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍMinisterstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákonač. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevencinebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronaviremSARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:I. Všem poskytovatel
27. března 2020
Dočasné omezení veřejné dopravy
Královéhradecký kraj v minulých týdnech přijal v organizaci veřejné dopravy několik opatření, které reagovaly na vládní nařízení v boji proti této nákaze. Dále jsme reagovali na rozhodnutí některých významných zaměstnavatelů o dočasném zastavení výroby. Vzhledem k této skutečnosti došlo k dočasnému omezení vedení autobusových a vlakových spojů sloužících k přepravě žáků a studentů, zavedení dočasného omezení u spojů pro zaměstnance Škody AUTO, případně k omezení spojů, o kterých jsme měli infor
26. března 2020
Charita Červený Kostelec hledá podporu na šití roušek
Podpořte prosím šití roušek Oblastní charita Červený Kostelec se obrací na všechny, kdo jsou ochotni se zapojit či podpořit tvorbu látkových roušek pro potřebné. Po celé České republice se již projevilo nasazení bezpočtu dobrovolníků, roušky však nadále jsou a budou zapotřebí i v následujících týdnech. Oceníme proto jakoukoliv formu pomoci.Jak je možné pomoci?Darováním ušitých roušek.Jestliže sami šijete roušky a máte možnost je věnovat, rádi přijmeme jakékoliv množství látkových roušek pro víc
25. března 2020
Omezení pobytu na veřejně dostupných místech, nyní nejvýše v počtu dvou osob
Za účelem ochrany veřejného zdraví nařídilo Ministerstvo zdravotnictví pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob.Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz volného pohybu osob na území ČR s výjimkou například cest do zaměstnání či obstarávání základních životních potřeb, jako je například nákup potravin. Současně se nařizuje omezit pohyb na veřejně dostupných místech a omezit kontakty s jinými osobami na nezbyt
24. března 2020
Konzum bude dodržovat otevírací dobu pro seniory
Všechny prodejny Konzum mají čistou prodejní plochu pod 500m2, takže se na ně nařízení vlády nevztahuje. Přesto vedení firmy připadá rozumné, aby pro seniory byla vyhrazená doba k bezpečnějšímu nákupu. Proto se rozhodli, že na všech prodejnách Konzum umožní nákup seniorům ve vyhlášené době od 8.00 do 10.00 hod. a ostatní zákazníky prosí o ohleduplnost.Od 25. března 2020 přerušujeme na doporučení krizového štábu letákové akce. V této době nám to připadá neetické
23. března 2020
Čas pro nákup seniorů se opět mění
Na pondělním zasedání 23. března 2020 vláda opět změnila čas vyhrazený pro nákup seniorů.Nyní je prodejní doba v prodejnách potravin nad 500 metrů čtvrečných pro seniory vyhrazena od 8.00 do 10.00 hodin.Menších prodejen se tato regulace netýká
23. března 2020
Informace k zápisům do tříd ZŠ
Základní školy na katastru Červeného Kostelce upřesnily termíny a podmínky zápisů dětí do prvních tříd základní školy.VŠECHNY ZÁPISY SE BUDOU KONAT BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ!Základní škola V. Hejny Červený Kostelec pořádá zápis do prvního ročníku 3. dubna 2020 v budově 1. stupně – přízemí v době od 13.30 do 18.00 hod.V Základní škole v Olešnici se bude zápis konat 3. dubna 2020 – od 15.00 – 17.00 hod.V Základní škole ve Lhotě se bude zápis konat 3. dubna 2020 od 16.00 – 18.00 hod.Podrobnosti najdete
24. března 2020
Informace starosty z 22. března 2020
Vážení spoluobčané, máme za sebou mimořádný týden.Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně pozdravil.Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování. Sled událostí byl velice rychlý, bylo to, jako (dovolte mi následujíc
20. března 2020
Před radnicí stojí rouškovník
Před starou radnicí na  náměstí T. G. Masaryka 120 stojí od pátečního odpoledne rouškovník.Rada města prosí šikovné občany/ky, kteří by chtěli pomoci ostatním občanům a věnovat roušky,  které doma ušili, aby v kteroukoliv denní dobu nosili roušky  na „ČERVENOKOSTELECKÝ ROUŠKOVNÍK",  který „vyrostl" před starou radnicí. Zároveň vyzýváme vás,  kteří roušky potřebujete, abyste si kdykoliv pro roušku přišli. Zároveň na vás všechny apelujeme,  abyste o roušky pečovali dle hygienických  doporučení, s
20. března 2020
Odstraňování použitých ochranných pomůcek v době koronavirové pandemie
Na základě doporučení Státního zdravotního ústavu a Ministerstva životního prostředí odstraňujte použité ochranné pomůcky (zvláště použité roušky) takto:Domácnosti bez prokázané nákazy nemocí COVID-19:1. Použité roušky vložte do silnějšího plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze
20. března 2020
Výzva pro občany se sníženou imunitou
Vyzýváme občany, kteří mají ze zdravotních důvodů sníženou imunitu a potřebují respirátory, aby kontaktovali, případně prostřednictvím osoby blízké, výhradně telefonicky, sociální odbor na telefonu 734 851 960.Dle nařízení vlády se mění doba, kdy mohou nakupovat potraviny pouze senioři nad 65 let. Nyní je to v čase od 7 do 9 hodin.Stále nabízíme pomoc seniorům, kteří jsou starší 65 let nebo těm, kteří jsou v karanténě, anebo i těm, které současná situace přivedla do stavu nouze a nejsou schopni