Město informuje

Přerušení dodávky elektřiny 7. 11. 2017
INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINYJménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě, které se bude konat dne: 7. listopadu 2017 od 8.00 do 16.00 hodin.Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci „Odstávky“ nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem. Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude ro
Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Lhotě jsou u konce
Na základě požadavků dobrovolných hasičů došlo k úpravě hasičské zbrojnice ve Lhotě Červený Kostelec. Úpravy spočívaly ve výměně povrchu pro stání únosnější podlahou a v rozšíření prostoru vozovny do stávajícího skladu nářadí. Celkově byl zvětšen vjezd do garáže a osazena nová sekční vrata. Současně došlo k menší úpravě rozvodů topení a elektrické energie v místě stavebních úprav. Výmalbu rekonstruovaných prostorů novým nátěrem si zajistí dobrovolní hasiči svépomocí.Rozšíření prostoru vozovny u
Mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší se už jezdí
Po tříměsíční rekonstrukci skončila v pondělí 2. října po 12. hodině uzavírka komunikace II/567 mezi Zbečníkem a Rtyní v Podkrkonoší.Z jakého důvodu byl avizovaný termín zprovoznění komunikace z 30. září posunut na 2. října vysvětlili z vedení Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje: Dokončení stavebních prací bylo dle smlouvy o dílo 1. 10. 2017, dokončení stavby je za 6 týdnů od dokončení stavebních prací.V této lhůtě se dokládají další dokumenty pro převzetí stavby (geometrický plán, c
Nová kardiologická, diabetologická a interní ambulance je otevřena v Náchodě
Ambulance poskytuje:DIABETOLOGIEkomplexní péče o pacienty s diabetes mellitus 1. a 2. typu, prediabetem, gestačním diabetem, i pacienty s inzulínovou pumpou komplexní edukace diabetiků pro jednotlivce nebo ve skupině kontinuální monitorování glykémie 7 dnů pomocí senzoru KARDIOLOGIE a INTERNA komplexní vyšetření kardiologem / internistouspecializovaná vyšetření (EKG, ultrazvuk srdce, EKG holter, tlakový holter, bicyklová ergometrie, diagnostika spánkové apnoe) a další služby viz přiložený leták
Školní jídelna hledá nové zaměstnance
ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci přijme :kuchaře /kupožadujeme:   střední odborné vzdělání v oboru kuchař /kaNabízíme práci v dobrém kolektivu,  osobní  ohodnocení,  2x ročně mimořádné odměny, zaměstnanecké benefity, 100% náhrada v době prázdninpráce na plný úvazek 1,0 nástup  od 1. 12. 2017 pracovnici provozu ŠJNabízíme práci v dobrém kolektivu,  osobní  ohodnocení,  2x ročně mimořádné odměny, zaměstnanecké benefity, 100% náhrada v době prázdninpráce na plný úvazek 1,0 nástup možný od 1. 12. 20
Prázdninový stavební finiš aneb protipožární úpravy v mateřské školce v ul. Náchodská
Z důvodu zajištění únikových cest z druhého a třetího nadzemního podlaží hlavní budovy mateřské školky došlo v zařízení během prázdnin k několika stavebním úpravám. Ty vycházely z nových požárních požadavků a jsou v souladu s požárními normami. Stavební úpravy spočívaly v realizaci spojovací chodby ve druhém nadzemním podlaží a stavebních úpravách hlavní budovy mateřské školky. K hlavní budově bylo přistaveno ocelové venkovní schodiště, které bude užíváno jako druhá úniková cesta z třetího patr
Hasiči ve Lhotě si převzali novou techniku, na pořízení přispěla Evropská unie
Dobrovolní hasiči si převzali 1. srpna 2017 cisternovou automobilovou stříkačku na podvozku Scania P440, 6x6, určenou pro velkoobjemové hašení. Nový vůz dodala firma WISS CZECH s.r.o.Vozidlo za cenu 7 618 644 korun včetně DPH je pořízeno díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Podpora z EU (EFRR) bude 85%, dalších 5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu a zbytek částky uhradí Město Červený Kostelec.Nové vozidlo nahradí starší a vysloužilou cisternovou automobilovou stříkač
Základní škola v Horním Kostelci má nové kanalizační přípojky
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu kanalizace ZŠ Václava Hejny v Horním Kostelci, bylo majetkových odborem zadáno zpracování projektové dokumentace, která by nejvhodněji řešila domovní přípojku splaškové a dešťové kanalizace jako způsob likvidace odpadních vod. Projekt zohlednil zrušení septiku a oddělení splaškových a dešťových vod vedoucí z objektu základní školy. S ohledem na stávající podzemní sítě a napojovací body bylo gravitační potrubí uloženo do komunikace se zaústěním do stokové sítě a s