Město informuje

Na hřbitově byl opětovně vztyčen monumentální pískovcový sloup s Kristem na kříži z roku 1846
Původní sloup s Kristem umístěný před hřbitovní kaplí datovaný do roku 1846 byl nešťastně „skalpován“ autem pohřební služby v květnu 2016. Poškození bylo naprosto fatální a proto byla zadána realizace zhotovení repliky.Město coby majitel této sakrální památky požádalo dodavatelskou firmu o stratigrafický průzkum a případné prokázání druhotnosti zlacení, když už došlo k výše uvedené nemilé skutečnosti, aby mohla být replika zhotovena v původní podobě z pol. 19. stol. Na základě doloženého průzku
Zahrada Boženy Němcové se otevřela veřejnosti
V současné době město dokončilo úpravy zahrady za Domkem Boženy Němcové, které si kladly za cíl tento prostor znovuobjevit jako příjemné místo k odpočinku pro obyvatele města i pro jeho návštěvníky. Prostor byl slavnostně předán k užívání vřejnosti v sobotu 10. června 2017. Projekt zahrnuje např. výsadbu, která se svou skladbou inspiruje popisem původní zahrady v povídce Chudí lidé, nášlapnými kameny vydlážděný vstup z Dvořáčkovy ulice, drnovou lavičku, nový mobiliář a nové informační cedule, i
Uzavírka v Horním Kostelci
Upozorňujeme občany Horního Kostelce, že ve dnech 30. června - 31. července 2017 bude omezen provoz na místní komunikaci, par. č. 1036. Jedná se o místní komunikaci vedoucí kolem základní školy. V okolí budovy budou probíhat stavební práce - zřízení nové kanalizační a dešťové přípojky.Vlastníci nemovitostí v okolí školy nebudou omezeni v příjezdu ke svým nemovitostem, doprava bude na tuto dobu vymezena dopravními značkami.Dále bude omezen provoz od 20. – 31. července 2017 (tento termín je max.,
Na veřejných záchodech byl spuštěn zkušební provoz mincovních automatů
 Od pondělí 22. května 2017 jsou ve zkušebním provozu mincovní automaty pro placené otevírání dveří na veřejných záchodcích.  Vhozením částky pět korun automat odblokuje elektrický zámek dveří a umožní vstup na WC. Vhozené mince do maximální částky pěti korun se sčítají. Mince vyšší hodnoty mincovník nepřijímá. Instalace automatu umožní čtyřiadvacetihodinový provoz záchodků. V době přítomnosti obsluhy je vstup zdarma. Od července bude vstup možný jen po zaplacení výše uvedené částky. Závěrem up