Město informuje

Termín zahájení rekonstrukce silnice v Náchodě je stanoven
K dnešnímu dni 27. březnu 2017 vydal Krajský úřad Královehradeckého kraje rozhodnutí povolující zahájení stavebních prací II.etapy rekonstrukce mezinárodní komunikace v Náchodě. Termínem znovuzahájení rekonstrukce páteřní komunikace bude pondělí 27.03.2017, kdy budou v průběhu dne osazovány betonové bariéry oddělující dopravní tok od úseku stavby, a následně v úterý 28.03.2017 bude provedeno odstranění stávajícího živičného krytu vozovky. Žádáme tímto cestující mířící z města či do Náchoda o ve
Zahájení další etapy oprav průtahu Náchoda je za dveřmi
V letošním roce bude dokončena rekonstrukce průtahu Náchodem opravou úseku od okružní křižovatky u Slávie po výjezd z města směrem na Hradec Králové, tj. až po tzv. „Rybárnu“. Dalším úsekem, který ještě stavbařům zbývá dokončit z loňského roku, je úsek v Bělovsi u obchodního domu Penny Market. Předpokládaným termínem zahájení prací je 18. březen 2017. Termín se však podle informací od Policie ČR ještě může změnit (posunout) a to především v návaznosti na přípravu objízdné trasy pro nákladní voz