Město informuje

22. září 2020
Architektonická soutěž na tělocvičnu u ZŠ už zná vítěze
17. září 2020 od 16 hod. bude v Malém sále divadla J. K. Tyla zahájena výstava za účasti tvůrců vítězného návrhu a poroty, kde budou všechny odevzdané návrhy k vidění spolu s odborným výkladem.Dne 14. 8. 2020 proběhlo hodnotící jednání soutěžní poroty v architektonické soutěži „Tělocvična u ZŠ Václava Hejny v Červeném Kostelci“. Za nezávislé odborníky v porotě zasedli Ing. arch. Lukáš Valouch, autor multifunkční haly s venkovním sportovištěm v Praze – Suchdole jako její předseda, Ing. arch. Mil
7. září 2020
Omezení úředních hodin na MěÚ v září
Z důvodu přípravy voleb do krajského zastupitelstva bude v pondělí 14. 9. a 21. 9. 2020 omezena doba úředních hodin.Po oba tyto dny budou úřední hodiny pro veřejnost pouze do 15.00 hodin
6. září 2020
U pomníku legionáře se konala vzpomínková akce k 75. výročí ukončení II. světové války
V sobotu odpoledne uspořádalo město Červený Kostelec u památníku mezi školami vzpomínkovou akci, která připomněla třičtvrtě století od definitivního ukončení II. světové války.Zatímco Německo podepsalo kapitulaci 8. května 1945, definitivní tečku za II. světovou válkou udělala kapitulace Japonska, podepsaná 2. září 1945. Tuto skutečnost přiblížil účastníkům setkání starosta Červeného Kostelce Rostislav Petrák. Zmínil i počty obětí, jak vojáků, tak i civilistů, které nesmyslným bojům na světovýc
28. srpna 2020
Odjezdy autobusů z Červeného Kostelce od 1. září 2020
Od úterý 1. září 2020 budou linkové autobusy jezdit po nově zrekonstruované části silnice v Horní Radechové. Tím dochází k úpravě jízdního řádu a odjezdům autobusů z Červeného Kostelce. Jízdní řád platný od 1. 9. 2020 najdete v příloze
27. srpna 2020
Výběrové řízení na pozici referenta odboru výstavby a životního prostředí
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Referenta odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci".Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje veškeré činnosti, spadající pod stavební úřad I. stupně obce s přenesenou působností (územní řízení, stavební řízení, povolování staveb, atd.).Uzávěrka přihlášek: 25. září 2020 do 13 hod.Podrobnosti najdete v příloze
26. srpna 2020
Na silnici I/14 ve Lhotě za Červeným Kostelcem bude pokládán nový živičný povrch
Upozornění pro řidiče Ve čtvrtek 27. srpna 2020 bude probíhat pokládka živičného krytu na silnici I/14. Jedná se o úsek na pravé straně od Devíti křížů po obalovnu.V pátek 28. srpna 2020 bude pokládán živičný povrch v úseku od Devíti křížů po obalovnu na levé straně. Jedná se o finální povrch.V pondělí 31. srpna 2020 bude na pravé straně pokládána podkladní vrstva asfaltu v úseku od železničního přejezdu ve Lhote k Elitexu
26. srpna 2020
Jízdní řád autobusů Hronov - Červený Kostelec platný od 1. září 2020
Aktuální jízdní řád autobusů platný od 1. září 2020 na trase Hronov - Červený Kostelec a jízdní řád školního autobusu najdete v příloze.Školní autobus, přepravující děti do Základní školy v Horním Kostelci bude odjíždět z Červeného Kostelce v 7.30 hod. a v jízdním řádu je vyznačen žlutě.Školáci z okolí sekyrkárny a z Bohdašína musí využít běžný spoj od Hronova a přepravit se do Červeného Kostelce, kde přestoupí na školní autobus.Autobus odjíždí z rozcestí u sekyrkárny v 6.55 hod. a v Červeném K
21. srpna 2020
V náchodské nemocnici se otevírá ambulance pro léčbu bolesti
Od 4. září bude každý pátek mezi 8:00 a 14:00 hodinou v náchodské nemocnici otevřena nová ambulance pro léčbu bolesti. Sloužit bude pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických nebo odborných lékařů. Léčba bude poskytována formou kombinovaných léčebných metod a individuálního přístupu.Otevření ambulance pro léčbu bolesti je nadějí pro pacienty s chronickými bolestmi např. zad či kloubními, revmatickými, posttraumatickými či pooperačními nebo nádorovými bo
20. srpna 2020
Školní jídelna bude opět vařit
Od 25. 8. 2020 školní jídelna při ZŠ V. Hejny Červený Kostelec opět vaří i pro cizí strávníky. Vše bude probíhat na základě dodržování základních hygienických pravidel jako je:-  mytí rukou a dezinfekce před odebráním jídla , dezinfekce ploch, zařízení, předmětů-  dodržování osobní a provozní  hygieny-  ochrana úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.Výdej obědů od 25. 8. do 1. 9. 2020 bude od 11 h do 12.30h.Od 2. 9. 2020 bude výdej pro cizí strávníky do jídlonosičů od 11 do 11.30 h.Výdej
21. července 2020
Výběrové řízení na pozici vedoucího odboru výstavby a životního prostředí
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Vedoucího odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Červeném Kostelci".Odbor výstavby a životního prostředí zajišťuje veškeré činnosti, spadající pod stavební úřad I. stupně obce s přenesenou působností (územní řízení, stavební řízení, povolování staveb, atd.) a ekologie (ochrana přírody, odpadové hospodářství atd.)Uzávěrka přihlášek: 14. srpna 2020 do 13 hod.Podrobnosti najdete v příloze
17. července 2020
U vlakového nádraží je nové parkoviště
V souvislosti s postupným odkupováním pozemků pro budoucí revitalizaci přednádražního prostoru vzniklo provizorní parkoviště pro osobní vozidla. Parkoviště pro čtrnáct osobních automobilů se nachází na levé straně při příjezdu k nádraží na místě zaniklých zahrádek. V této části města parkovací místa dosud velmi chyběla. Parkoviště bylo za minimálních nákladů vybudováno odborem místního hospodářství Červený Kostelec.Po získání budov před nádražím do majetku města Červený Kostelec je v plánu veře
14. července 2020
V ZŠ Olešnice probíhá rekonstrukce elektroinstalace
V Základní škole v Olešnici u Červeného Kostelce v současné době probíhá celková rekonstrukce elektroinstalace, kterou podpořil dotací ve výši 184.000,- Kč (dotační fond 20RRDU3-0001) Královéhradecký kraj