Město informuje

12. srpna 2019
U budovy radnice byla nainstalována elektronická úřední deska
V rámci projektu (https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000219) byl pro město Červený Kostelec poptáván systém elektronické úřední desky.Ta byla instalována a zprovozněna 8. srpna 2019 před budovou staré radnice (vchod do KB) tak, aby byla minimálně v přímém oslunění a zároveň v blízkosti radnice s možností přístupu handikepovaným osobám. Hlavním účelem bylo zpřístupnění celých (někdy velmi rozsálých dokumentů) s dobrou čitelností.Obsah je přesným obrazem již fungující EÚD na vzd
2. srpna 2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny 22. 8. 2019
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Olešnice, které se bude konat: 22. 8. 2019 od 8.00 do 17.00 hod.Červený Kostelec - OlešniceOlešnice119-R , 16U , 79U , 103 , 106 , 110 , 127 , 175 , 176 , 180 , 181 , 192 , 193 , 194 , 202 , 216 , 2833 , 327 , 357 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 78 , 79 , 80 , 88 , 96 , E16 , parc.č. 2770 , parc.č. 2848 , parc.č. 356Bli
2. srpna 2019
Obnova kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně
Kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně poblíž Červeného Kostelce prošla generální opravou. Sakrální stavba v majetku města Červený Kostelec je i přes své stáří  v poměrně zachovalém stavu bez viditelného statického poškození. Zub času se však podepsal na špatném stavu omítek, oken, vstupních dveří a kamenného dveřního ostění a inventáře kaple. Vzhledem k rozsahu prací byl celý postup rekonstrukce rozčleněn na několik etap. Hlavní etapy se týkali stavebních a restaurátorských prací. Restaurování v
1. srpna 2019
Plánované přerušení dodávky elektřiny 20. 8. 2019
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Olešnice, které se bude konat: 20. 8. 2019 od 8.00 do 17.00 hod.Červený Kostelec - OlešniceOlešnice119-R ,  16U ,  79U ,  103 ,  106 ,  110 ,  127 ,  16 ,  175 ,  176 ,  180 ,  181 ,  192 ,  193 ,  194 ,  202 ,  216 ,  2833 ,  327 ,  357 ,  51 ,  52 ,  53 ,  54 ,  55 ,  56 ,  57 ,  58 ,  60 ,  61 ,  62 ,  63 ,  64 ,  78 ,  79 ,  80 ,  88 ,  96 ,  parc.č.
24. července 2019
Z důvodu velké výluky na páteřní železniční trati dochází ke změně jízdních řádů
Z důvodu velké výluky na páteřní železniční trati Hradec Králové - Jaroměř - Dvůr Králové/Česká Skalice dojde ke změnám také na návazných autobusových linkách. Více je uvedeno v níže uvedené zprávě včetně odkazů na jízdní řády: http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/doprava/obsluznost/vyluka-zeleznicniho-uzlu-jaromer-ovlivni-vlaky-cd-ve-smeru-do-hradce-kralove--ceske-skalici-a-stare-paky-a-take-navazujici-autobusovou-dopravu-309128/Dominik Prymš, odbor dopravy - oddělení dopravní obsl
24. července 2019
Začala oprava pomníku I. a II. světové války v Komenského ulici
Neodkladnou opravu si vyžádala poškození na pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od kosteleckého sochaře Břetislava Kafky. Město Červený Kostelec vyčlenilo ve svém rozpočtu finanční prostředky na opravu této kulturní památky, která začne začátkem srpna. Na akci s rozpočtem 206 tis. Kč byl vypracován restaurátorský záměr od MgA. Kateřiny Čihákové Myškové, akad. sochařky a restaurátorky, v němž je podrobně popsaný rozsah poškození a zároveň návrh jednotlivých restaurátorských postupů. Vzhled
12. července 2019
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují zahájila realizaci sociálního projektu
Naše kapacity navyšujeme na území „mezi Úpou a Metují“Na území Náchodska pomáháme ohroženým rodinám už od r. 2018. Od července zde navyšujeme personální kapacity a program „Učí (se) celá rodina“ rozšiřujeme na území Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují.Projekt zahrnuje aktivity z oblasti sociálně právní ochrany dětí, které směřují k sociálnímu začleňování osob, které žijí v nepříznivých podmínkách a které pečují o malé děti. Jedná se o preventivní program pro ohrožené rodiny, jehož cílem je
10. července 2019
Oprava knihovny na Bohdašíně je hotová
Na základě požadavků osadního výboru v Bohdašíně přistoupilo město Červený Kostelec k rekonstrukci stavebně dožilé místní knihovny. Budova slouží jako malé společenské centrum osady a plní nezastupitelnou funkci knihovny, volební místnosti a poskytuje zázemí schůzkám mladých hasičů. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace za vysoutěženou cenu 861 tis. Kč. Konečné architektonické úpravy interiéru, dlažby, oken a fasáda byly zhotoveny na základě doporučení Ing. arch. Šmelhause. Cílem o
4. července 2019
Nové parkoviště v ulici Sokolská bylo předáno do užívání
Na místě přízemní zděné chaloupky odstraněné v minulém roce z dotačního programu „Podpora revitalizace území“, vzniklo nové parkoviště pro osobní vozidla. Řešená lokalita se nachází v rozšířeném centru města v zastavěné oblasti, v pěší vzdálenosti několika minut od náměstí, kde chybí parkovací místa. V souladu s rekonstrukcí Sokolské ulice, vznikl projekt následného využití plochy, který zohledňuje potřeby města a jeho obyvatel. Stěžejní část stavby spočívá v rozšíření chodníku v místě, kde obj
26. června 2019
Připomenutí obětí Heydrichiády
V pondělí 24. 6. se v Pardubicích uskutečnilo několik akcí odkazujících na oběti Heydrichiády. 24. 6. 2019 uplynulo přesně 77 let od popravy obyvatel Ležáků na Zámečku v Pardubicích. Na popravišti jsme si také připomněli společně s Antonínem Burdychem a Helenou Rezkovou starostkou Sokolské župy Podkrkonošská – Jiráskova, hrdinské činy lidí ze sokolské odbojové skupiny S 21 B, kteří pomáhali na Bohdašíně a Končinách radistovi skupiny Silver A Jiřímu Potůčkovi v jeho činnosti a v důsledku toho by
26. června 2019
Nové webkamery nabízí pohled do turistických lokalit
V těchto dnech spustilo město Červený Kostelec nové webkamery, které nabízí pohled do turisticky vyhledávaných lokalit.Na webové stránce https://www.cervenykostelec.cz/webkamera najdete jako první pohled na náměstí v Červeném Kostelci.Další obrázky nabízí pohled z kamer umístěných na Krkavčině nad Bohdašínem, u Boušínské lávky a u rybníka Brodský. U každé kamery je samozřejmostí informace o aktuální meteorologické situaci.Spuštěním kamer je dokončen meteoprofil Červeného Kostelce. Zájemce si mů
27. května 2019
Volební účast v Červeném Kostelci byla 32,57%
Kompletní výsledky voleb do Evropského parlamentu najdete zde:https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep?xjazyk=CZJak se volilo v Červeném Kostelci zjistíte na:https://www.volby.cz/pls/ep2019/ep1311?xjazyk=CZ&xobec=573965&xvyber=5203