Město informuje

7. května 2020
Město Červený Kostelec vyhlašuje architektonickou soutěž na novou tělocvičnu
Město Červený Kostelec vyhlásilo užší architektonickou soutěž, jejímž předmětem je zpracování studie nové tělocvičny v prostoru za ZŠ Václava Hejny (resp. mezi ZŠ a SPŠ Otty Wichterleho). Prvořadým cílem soutěže je nalezení odpovídající architektonické formy veřejné budovy tělocvičny a návrh studie této novostavby.Architekti mohou podávat přihlášky do soutěže až do 29. května. Budou předkládat mj. i portfolio svých doposud zpracovaných projektů a na jeho základě pak odborná porota vybere 5 nejl
7. května 2020
Dofrézování etapy 2 a frézování části etapy 3
Ve dnech 11. a 12. 5. bude probíhat na stavbě Rekonstrukce silnice III/5672 frézování další části povrchu vozovky. Zhotovitel dofrézuje etapu 2 po pneuservis. Kolem opěrné zdi nad pneuservisem zůstne povrch prozatím ve stávajícím stavu. Ve 3. etapě bude zhotovitel frézovat 2m široký pruh pro budoucí realizaci dešťové kanalizace od firmy Master po č.p. 152 (odbočka ke škole). Tento 2m pruh zůstane prozatím pojízdný. Toto opatření je nutné k dodržení harmonogramu prací. Děkujeme za pochopení.Odbo
15. května 2020
Výluka vlakové dopravy
Výluka traťové koleje v úseku Červený Kostelec - Trutnov hl. n. 19. 5.-1. 6. 2020 viz vývěska a výlukový jízdní řád.Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukového jízdního řádu. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výlukového jízdního řádu. Z důvodu vládního nařízení a opatření objednavatele je počet spojů o víkendu omezen. V případě zavedení plného provozu bude výlukový jízdní řád aktualizován. Výluka může mít vliv na p
6. května 2020
Květinový květen
Jménem Ligy proti rakovině Náchod si vás dovolujeme požádat o příspěvek do tradiční sbírky.Jelikož se v období mimořádných opatření akce v tradiční podobě konat nemůže, částečnou náhradou tradiční veřejné sbírky je Květinový květen, kde si formou DMS můžete zakoupit e-kytičku. Český den proti rakovině známý jako Květinový den se letos přesouvá na 30. září. MUDr. Vladimír Müller a Mgr. Renata Lelková, Liga proti rakovině Nácho
5. května 2020
Sběrný dvůr bude o svátcích uzavřen
Sběrný dvůr odpadů v ulici Řehákova v Červeném Kostelci bude na státní svátky v pátek 1. a v pátek 8. května 2020 uzavřen!Sběrný dvůr bude uzavřen také v sobotu 9. května 2020.Děkujeme za pochopení - TS Červený KostelecBližší informace o sběrném dvoře odpadů lze nalézt na webových stránkách města Červený Kostelec
5. května 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 14. 5. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 14. května 2020 od 16 hod. do kina Luník v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce- Informace o průběhu příprav a realizací investičních akcí- Zázemí fotbalového stadionu3. Finanční záležitosti4. Správní záležitosti5. Majetkové záležitosti6. Osadní výbory7. Žádost o změnu vyhlášky č. 2/20198. Veřejnoprávní smlouva s Oblastní charitou – individuální dotace9. 18.00 hodin dotazy a připomínky obč
4. května 2020
V ulici Palackého byly zasázeny cibuloviny
V neděli dopoledne byly v ulici Palackého do připravených záhonů strojově vysázeny cibule lilií. Sázení speciálním strojem realizovala česká pobočka holandské firmy VERVER EXPORT. Výsadba byla původně plánována jako součást „Jarní slavnosti cibulovin 2020 Červený Kostelec“, která se vzhledem k současné situaci nemohla konat. Do záhonů budou ještě vysety směsi letniček. Během léta tak ve městě přibude další kvetoucí prostor
30. dubna 2020
Přerušení dodávky vody dne 14. 5. 2020
V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody ve Lhotě za Červeným Kostelcem v místě napojení z ul. Nad nádražím a v areálu Industrial Parku.  K uzavření vody z technických důvodů dojde dne 14.5.2020 v době od 7:30 do 17:00.  Podrobnosti naleznete v  oznámení o uzavření vody
29. dubna 2020
Průzkum spokojenosti a kvality veřejné dopravy
Královéhradecký kraj ve spolupráci s Dopravní fakultou Jana Pernera pořádají průzkum spokojenosti občanů s kvalitou veřejné dopravy v rámci Královéhradeckého kraje.Průzkum probíhá formou dotazníku, který najdete na https://bit.ly/2VOmn.V případě dotazů k průzkumu se obraťte na Ing. Janu ŠafářovouE-mail: jsafarova@kr-kralovehradecky.czTel: 720 987 140
28. dubna 2020
Nabídka městského úřadu
Městský úřad Červený Kostelec spolu s Oblastní charitou nabízejí občanům města, kteří jsou starší 65 let nebo těm, kteří jsou v karanténě anebo i těm, které současná situace přivedla do stavu nouze a nejsou schopni si obstarat základní osobní potřeby, zejména nákup potravin, aby se telefonicky nebo pomocí e-mailu přihlásili na sociálním odboru městského úřadu. Číslo telefonu:  491 467 517, e-mail: tosovsky@mestock.cz.Vyzýváme i ty, kteří znají někoho, kdo uvedená kritéria splňuje, aby jej nahlá
28. dubna 2020
Ve středu 29. dubna bude pokračovat frézování ulice Jiráskova
Ve středu 29. 4. a ve čtrvrtek 30. 4. bude pokračovat frézování asfaltového povrchu v ulici Jiráskova. Frézovat se bude další část silnice k pneuservisu HOLZÄPFEL
27. dubna 2020
Sběr použitého textilu je zrušen
Každou 1. sobotu v měsíci od 10 hodin bývá pravidelná sběrna textilu a obuvi na autobusovém nádraží, kterou provozuje Diakonie Broumov.Z důvodu epidemie se tento sběr textilu v sobotu 2. května 2020 neuskuteční.Štěpán Křeče