Město informuje

13. července 2020
Z Červeného Kostelce se pěší už dostanou k Devíti křížům bezpečně
Chůze od obalovny k Devíti křížům byla hrou o zdraví a život. V silném dopravním provozu nebylo jiné východisko, než jít po okraji silnice a spoléhat se, že vás projíždějící vozidla zaregistrují a nesrazí. Pro zajištění bezpečnosti vybudovalo město v tomto úseku nový chodník včetně večerního osvětlení. Ten byl koncem června předán do užívání a tím bylo vybudováno další bezpečné místo, které bude sloužit nejen místním, ale i turistům mířícím například k hradu Vízmburk.Více najdete na: https://ww
6. července 2020
U památníků na Bohdašíně a na Končinách byly položeny květiny
Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova a město Červený Kostelec uspořádali u památníků na Bohdašíně a na Končinách pietní setkání k uctění památky obětí odbojové skupiny S 21 B. U památníku na Bohdašíně byly položeny květiny a připomenuty osudy všech, kteří byli zapojeni do odbojové skupiny. U památníku na Končinách byly po položení květin připomenuty především osudy manželů Burdychových, kteří za pomoc parašutistovi Jiřímu Potůčkovi přišli o život. Na své rodiče a poslední společné chvíle zavzp
24. června 2020
Město vyhlašuje konkurz na ředitele ZUŠ
Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké školy Červený Kostelec, Nerudova 511 s nástupem od 1. 12. 2020 nebo dle dohody.Podrobnosti najdete v příloze
15. června 2020
Projektanti Parku A. B. Svojsíka uspěli v mezinárodní soutěži
Ateliér Terra Florida byl v minulém roce Městem Červený Kostelec osloven, aby zpracoval studii na obnovu Parku A. B. Svojsíka. Tento návrh byl poté komisí vybrán jako nejvhodnější k realizaci  a nyní se rozpracovává do projektové dokumentace. Ateliér se kromě toho podílí na závěrečných úpravách zahrady za Knihovnou Břetislava Kafky.V letošním roce se ateliér zúčastnil mezinárodní architektonické soutěže na podobu památníku holokaustu Romů v Letech u Písku. Vytvořili společný návrh s ateliérem S
15. června 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva města 25. 6. 2020
Zveme vás ve čtvrtek 25. června 2020 od 16 hod. do malého sálu Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci na veřejné zasedání zastupitelstva města.Program:1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Závěrečný účet města za rok 20195. Správní záležitosti6. Majetkové záležitosti7. OZV 1/2020 o nočním klidu8. 18.00 hodin dotazy a připomínky občanů9. DiskusePodklady a podrobný program naleznete na webových stránkách www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty od 18. 6
12. června 2020
Zrekonstruovaná Kafkova vila byla slavnostně otevřena
Oblastní charita Červený Kostelec uspořádala ve čtvrtek 11. června 2020 slavnostní otevření první části centra denních a terénních služeb sv. P. Pia v Červeném Kostelci. Akce byla zahájena slavnostní mší v kostele sv. Jakuba Většího celebrovanou královéhradeckým biskupem Janem Vokálem. Následovalo slavnostní otevření objektu denního stacionáře a zázemí pečovatelské služby a tísňové péče. Akce se zúčastnili zástupci Královéhradeckého kraje, vedení města Červený Kostelec, Diecézní charity Hradec
11. června 2020
VÝZVA pro rodiče dětí narozených leden - květen 2020
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ pro tyto děti se bude konat pravděpodobně během září 2020. Pokud budete mít zájem zúčastnit se, ozvěte se prosím na MěÚ Červený Kostelec paní Krejsové nejdéle do 31. 7. 2020.Kontakt:e-mail: petra.krejsova@mestock.czSMS: 602 239 356tel.: 491 467 52
9. června 2020
Výluka traťových kolejí
Dovoluji si vás informovat o výlukách traťových kolejí z důvodu dokončení rekonstrukce ŽST Jaroměř v úsecích Hradec Králové hl.n. - Smiřice - Jaroměř - Česká Skalice - Červený Kostelec, Hradec Králové hl.n. - Náchod, Hradec Králové hl.n. - Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka viz vývěsky a výlukové jízdní řády. Všechny vlaky budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou dle výlukových jízdních řádů. Odjezdy a příjezdy náhradní autobusové dopravy jsou organizovány dle výl
29. června 2020
Plánovaná odstávka elektřiny 7. a 17. 7. 2020
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny. 7. 7. 2020 (7:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060717829Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres NáchodV Zahradách1027, 1155, 1256, parc. č. 1101/4, č. 1027U17. 7. 2020 (07:30 - 12:30) - plánovaná odstávka č. 110060716426Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres NáchodDevět křížů98, 99, 100, 113, 117, 123, 133, 146, 154, 171, 174
26. května 2020
Seniorům končí vymezený čas na nakupování
S platností od 26. května 2020 seniorům končí vymezený čas na nákupy. Přestane platit omezení, podle kterého mohli do větších obchodů s potravinami, hygienickým zbožím, kosmetikou a drogerií v době od 08:00 do 10:00 jen osoby starší 65 let. Opatření z druhé poloviny března mělo ochránit seniory jako hlavní rizikovou skupinu před nákazou nemocí covid-19.Usnesení vlády ČR najdete zde
18. května 2020
Kompostárna v sobotu zahájí provoz
V sobotu 23. 5. 2020 se zahajuje sběr bioodpadů v prostoru čistírny odpadních vod v Červeném Kostelci.Shromažďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je možné na k tomu určeném místě v městské čistírně odpadních vod (dále: „ČOV“) na adrese Olešnice č.p. 340, Červený Kostelec. Dovézt je možné trávu, listí, větve z prořezu dřevin do průměru 10 cm a podobný biologicky rozložitelný odpad ze zahrad. Dovezený odpad nesmí obsahovat předměty, které by poškodily drtič nebo zranily obsl
12. května 2020
ODKLÁDEJTE ODPAD JEN NA MÍSTA K TOMU URČENÁ!
Po dobu rekonstrukce ul. Jiráskova je stanoviště s kontejnery na tříděné odpady u plotu bývalé Textonie dočasně zrušeno. Proto zde neodkládejte žádné odpady! Děkujeme za pochopení.Zde nahromaděné odpady překážejí firmě při vykonávání stavebních pracía uklízet je musí odbor místního hospodářství na své náklady