Město informuje

28. listopadu 2018
Oznámení o plánovaném výpadku služeb O2
Vážení obchodní partneři,velmi si vážíme toho, že využíváte našich služeb. I nadále pro Vás chceme být partnerem, který vám díky nejmodernějším technologiím neustále přináší inovativní produkty a řešení ze světa pevných a mobilních komunikací.Abychom mohli trvale zvyšovat úroveň a kvalitu poskytovaných služeb, jsme v některých případech nuceni realizovat i takové inovace, které se bohužel neobejdou bez krátkodobého přerušení dodávky služeb.Přestože se vždy snažíme dopad technických prací na dos
26. listopadu 2018
Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná ve čtvrtek 6. prosince 2018 od 16 hod. v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci.1. Kontrola plnění úkolů z jednání ZM2. Investiční akce3. Finanční záležitosti4. Návrh rozpočtu pro rok 20195. Majetkové záležitosti6. Obecně závazné vyhlášky č. 2/2018 a 3/20187. Akční plán – průběžné hodnocení8. Diskus
18. listopadu 2018
V Červeném Kostelci důstojně oslavili den boje za svobodu a demokracii
Na státní svátek 17. listopadu 2018, kdy se oslavoval den boje za svobodu a demokracii, byla v Červeném Kostelci na ZŠ V. Hejny odhalena plastika připomínající toto zlomové období republiky. Zárověň byl před sokolovnou odhalen památník k poctě obětem komunismu a těm, kteří se mu postavili na odpor.Fotografie z akce najdete na www.ckzije.c
7. listopadu 2018
Oslavy dne boje za svobodu a demokracii
Oslava se bude konat v sobotu 17. listopadu 2018 od 15.00 hodin před ZŠ V. Hejny a u sokolovny v Červeném Kostelci
23. listopadu 2018
Výběrové řízení na hlavního manažera projektu Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka
Svazek obcí "ÚPA" vyhlašuje dne 23. 11. 2018 výběrové řízení na obsazení místa:HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCÍ ČERVENOKOSTELECKA A ČESKOSKALICKAPodrobnosti najdete v příloze
2. listopadu 2018
Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),ruší podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatřen
2. listopadu 2018
Dotační program města pro rok 2019
Rada města Červený Kostelec na základě usnesení zastupitelstva města Z-2018/5/23 ze dne 20. 09. 2018 vyhlašuje v souladu s § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů:Dotační program na podporu veřejně prospěšných aktivit, celoročních činností a projektů – akcí v roce 2019.V dotačním programu je připraveno pro žadatele 2 950 000 Kč. Program je určen pro fyzické a právnické osoby (jejichž hlavní činností není podnikání), jako jsou např. spolky, se sídlem nebo působn
5. listopadu 2018
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva bylo zvoleno nové vedení města
 Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se v malém sále Divadla J. K. Tyla konalo veřejné ustavující zasedání nových zastupitelů, kteří byli zvoleni v říjnových komunálních volbách.Pětadvacet zastupitelů volilo nové vedení Červeného Kostelce.Starostou města byl 19 hlasy zvolen stávající starosta Rostislav Petrák.Místostarostou byl 18 hlasy zvolen Jiří Regner.Do rady města byli zvoleni:Milan Hrstka  Jan Kafka Štěpán Nosek  Tomáš Prouza Markéta Šolcová Vítězná koalice podepsala koaliční smlouvu, jejíž celk
31. října 2018
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují
Policisté v Červeném Kostelci se kvůli rekonstrukci oddělení stěhují. Od úterý 20. listopadu budou policisté sloužit v náhradních prostoráchPolicie České republiky, územní odbor Náchod upozorňuje na změnu, která se dotýká občanů Červeného Kostelce. Kvůli celkové rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci objektu dochází k uzavření stávajícího oddělení policie Červený Kostelec a policisté se stěhují do náhradních prostor ve městě.Z dosavadního působiště na adrese Červený Kostelec, ulice 17. listopadu č
30. října 2018
Město Červený Kostelec vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucího odboru rozvoje
Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení na pozicivedoucího odboru rozvoje – Investičního technika Městského úřadu v Červeném Kostelci.Podrobnosti najdete v příloze
30. října 2018
Slavnostní ohňostroj ke 100. výročí založení Československa
Podrobnosti o připravovaném ohňostroji najdete na www.ckzije.c
29. října 2018
Červený Kostelec oslavil důstojně 100 let od založení Československa
V neděli 28. října 2018 se v Červeném Kostelci konaly oslavy ke 100. výročí založení Československé republiky.Více na www.ckzije.c