Město informuje

28. dubna 2020
Ve středu 29. dubna bude pokračovat frézování ulice Jiráskova
Ve středu 29. 4. a ve čtrvrtek 30. 4. bude pokračovat frézování asfaltového povrchu v ulici Jiráskova. Frézovat se bude další část silnice k pneuservisu HOLZÄPFEL
27. dubna 2020
Sběr použitého textilu je zrušen
Každou 1. sobotu v měsíci od 10 hodin bývá pravidelná sběrna textilu a obuvi na autobusovém nádraží, kterou provozuje Diakonie Broumov.Z důvodu epidemie se tento sběr textilu v sobotu 2. května 2020 neuskuteční.Štěpán Křeče
22. dubna 2020
Dodržujte pravidla při odkládání použitých roušek do odpadu!
Žádáme občany, aby respektovali nařízeví vlády ČR při odkládání použitých roušek do odpadu.V Červeném Kostelci byl zaznamenán případ, kdy byly roušky volně odhozeny do popelnice, což je v době pandemie trestuhodné
22. dubna 2020
Na Větrníku se opravuje mansarda
Dnes, 22. dubna začala oprava mansardy v ul. Větrník č.p. 1008. Výškově exponovanou opravu provádí firma Střechy Cinke Červený Kostelec. Děkujeme obyvatelům domu za respektování drobného omezení v parkování. Oprava střechy bude hotová v pondělí 27. 4. 2020.  majetkový odbo
22. dubna 2020
Vysazené květiny se ukázaly v plné kráse. Další výsadba bude pokračovat
Ve čtvrtek 23. 4. 2020 se měla v nově rekonstruovaném malém sálu Divadla J. K. Tyla uskutečnit „Jarní slavnost cibulovin 2020 Červený Kostelec“, kterou ve spolupráci s městem Červený Kostelec připravovala Ing. Irena Konvalinková, jednatelka firmy FLORAVIL s.r.o., Počernická 272/96, Praha. Na této akci se měly prezentovat květinové cibule, které do celého světa dodává holandská firma VERVER EXPORT, dále směsi letniček a trvalek od francouzské firmy CLAUSE TÉZIER a další sortiment firem zabývajíc
22. dubna 2020
Přerušení dodávky vody dne 6. 5. 2020
V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Červeném Kostelci v místě napojení z ulice Jiráskova, Na Strži a Borek.  K uzavření vody z technických důvodů dojde  dne 6. 5. 2020 v době od 7:30 do 12:00.   Podrobnosti naleznete v  oznámení o uzavření vody.  
17. dubna 2020
Městský úřad se otevře v obvyklých úředních hodinách
Od pondělí 20. dubna 2020 bude Městský úřad v Červeném Kostelci otevřen v obvyklých úředních hodinách.Upozorňujeme, že ale nadále platí nouzový stav a je třeba dodržovat veškerá vládou nařízená opatření.Žádáme všechny občany, aby návštěvu MěÚ využívali pouze v naléhavých případech a upřednostňovali písemnou, elektronickou či telefonickou komunikaci.V případě návštěvy úřadu respektujte vyvěšená informační opatření.Úřední dny MěÚ Červený KostelecPondělí 8–12, 13–17 hod.Úterý    8–11, 13–15 hod.St
15. dubna 2020
Uzavírka silnice 1/14 Horní Radechová - Zábrodí
Od pondělí 20. dubna do 30. září 2020 bude pro veškerou dopravu uzavřena silnice 1/14 na správním území obcí Horní Radechová a Zábrodí, v úseku od křižovatky s místní komunikací v obci Zábrodí směr Končiny po točnu BUS u objektu pošty v obci Horní Radechová, v délce cca 1500 m.Objízdná trasa – platí obousměrně po celou dobu uzavírky (kromě autobusové linkové dopravy):I/14 – Náchod – II/303 – Hronov – II/567 – Horní Kostelec – Rtyně v Podkrkonoší – I/14.Podrobné informace najdete v přílohách.V p
14. dubna 2020
Poděkování města Červený Kostelec panu Vítkovi
Město Červený Kostelec děkuje panu Vladimíru Vítkovi, jednateli společnosti Panda Frost s.r.o., za darování 400 ks respirátorů třídy FFP2 a 2000 ks ústenek. Tyto pomůcky budou rozděleny mezi hasiče, městskou policii a pracovnice pečovatelské služby.Vedení měst
13. dubna 2020
!!! Upozornění Městské policie ke sportování na veřejnosti !!!
Místní či účelová komunikace, nebo cyklostezka není sportoviště !!! Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 15190/2020-5/MIN/KAN - roušky ne, pouze při sportování na venkovních sportovištích!!!! Citace : .....zákaz volného pohybu osob se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:− nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venko
8. dubna 2020
Omezení dopravy na křižovatce ulic Jiráskova - Řehákova
Upozornění: od čtvrtka 9. 4. do soboty 11. 4. 2020 bude prováděn překop křižovatky ul. Jiráskova s ulicemi Řehákova a Přemyslova. Dojde k omezení provozu osobních vozidel při průjezdu křižovatkou. Prosím, dbejte pokynů pracovníků stavby. Děkujem
8. dubna 2020
Poděkování města Červený Kostelec
Město Červený Kostelec děkuje všem, kteří se v uplynulých týdnech aktivně zapojili do boje proti virové nákaze COVID-19, které se začalo rychle šířit společností a hrozilo nebezpečí kolapsu zdravotního systému. Děkujeme všem, kteří při nedostatku začali vyrábět povinné ochranné pomůcky obličeje a nabízet je, firmě Batist za rychlou reakci a nabídku darování roušky každému občanovi města, panu Tomáši Šimkovi, který se se svými spolupracovníky zapojil do již zmíněné distribuce ochranných pomůcek