Městský architekt

Od května 2019 působí jako městský architekt (MA) pan Ing. arch. Lukáš Ehl.

Osoba MA je vybírána na základě kvalifikace, praxe, referencí a dalších nutných předpokladů komisí s účastí nezávislých odborníků. Na doporučení výběrové komise je MA jmenován Radou města.  

MA je externí konzultant, který na základě příkazní smlouvy působí na území města Červený Kostelec jak směrem k samosprávě tak směrem ke stavebníkům, soukromým investorům a veřejnosti.  Přesné určení činností a působnosti MA je dáno v Koncepci působení městského architekta pro město Červený Kostelec, kterou schválila Rada města v dubnu 2017.