Městský architekt

Od května 2019 působí jako městský architekt (MA) pan Ing. arch. Lukáš Ehl.

Osoba MA je vybírána na základě kvalifikace, praxe, referencí a dalších nutných předpokladů komisí s účastí nezávislých odborníků. Na doporučení výběrové komise je MA jmenován Radou města.  

MA je externí konzultant, který na základě příkazní smlouvy působí na území města Červený Kostelec jak směrem k samosprávě tak směrem ke stavebníkům, soukromým investorům a veřejnosti.  Přesné určení činností a působnosti MA je dáno v Koncepci působení městského architekta pro město Červený Kostelec, kterou schválila Rada města v dubnu 2017.

16. října 2020
Městský architekt nebude v době nouzového stavu přítomen
V době nouzového stavu nebude městský architekt přítomen. K dispozici bude ve svých úředních dnech (každé liché pondělí) na emailu lukas.ehl@mestock.cz.  Děkujeme za pochopení.  
10. července 2020
Úřední dny městského architekta v roce 2020
Městský architekt bude v roce 2020 přítomen v Červeném Kostelci každé liché pondělí. K dispozici pro veřejnost bude vždy od 13-ti do 17-ti hodin v zasedací místnosti staré radnice.Výjimkou budou letní prázdniny (červenec a srpen), kdy budou úřední hodiny probíhat v závislosti na čerpání dovolené. Přítomnost městského architekta v době letních prázdnin bude včas upřesněna na webu města.Celoroční plán úředních dnů městského architekta v roce 2020 je přílohou.Ve výše uvedených úředních hodinách ma
17. července 2019
Novým městským architektem je Ing. arch. Lukáš Ehl
Město Červený Kostelec má nového městského architekta. Stal se jím Ing. arch. Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v současné době pracuje v ateliéru EHL&KOUMAR ARCHITEKTI  v Praze.Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, přičemž do prvního kola podalo písemnou přihlášku 13 zájemců. Do druhého kola, které spočívalo v ústních pohovorech, pak bylo pozváno 9 uchazečů. Výběrová komise ve složení Ing. arch. Stašek Žerava (zástupce ČKA), Ing. arch.Václav Zůna (zástupce ČKA), Ing. Rostislav Petrák (star