Městský architekt

Od května 2019 působí jako městský architekt (MA) pan Ing. arch. Lukáš Ehl.

Osoba MA je vybírána na základě kvalifikace, praxe, referencí a dalších nutných předpokladů komisí s účastí nezávislých odborníků. Na doporučení výběrové komise je MA jmenován Radou města.  

MA je externí konzultant, který na základě příkazní smlouvy působí na území města Červený Kostelec jak směrem k samosprávě tak směrem ke stavebníkům, soukromým investorům a veřejnosti.  Přesné určení činností a působnosti MA je dáno v Koncepci působení městského architekta pro město Červený Kostelec, kterou schválila Rada města v dubnu 2017.

18. února 2021
Městský architekt nebude dne 22.2.2021 přítomen
Dne 22.2.2021 nebude městský architekt přítomen v Červeném Kostelci z důvodu nemoci. Můžete využít elektronickou komunikaci e-mailem lukas.ehl@mestock.cz .Děkujeme za pochopen
16. prosince 2020
Úřední dny městského architekta v roce 2021
Městský architekt bude v roce 2021 přítomen v Červeném Kostelci každé sudé pondělí. K dispozici pro veřejnost bude vždy od 13-ti do 17-ti hodin v zasedací místnosti staré radnice.Výjimkou bude velikonoční pondělí a letní prázdniny, kdy bude přítomen jen 12. 7. a 16. 8. 2021. Přítomnost městského architekta v době nouzového stavu bude včas upřesněna na webu města.Celoroční plán úředních dnů městského architekta v roce 2021 je přílohou.Ve výše uvedených úředních hodinách mají budoucí stavebníci,
17. července 2019
Novým městským architektem je Ing. arch. Lukáš Ehl
Město Červený Kostelec má nového městského architekta. Stal se jím Ing. arch. Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v současné době pracuje v ateliéru EHL&KOUMAR ARCHITEKTI  v Praze.Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, přičemž do prvního kola podalo písemnou přihlášku 13 zájemců. Do druhého kola, které spočívalo v ústních pohovorech, pak bylo pozváno 9 uchazečů. Výběrová komise ve složení Ing. arch. Stašek Žerava (zástupce ČKA), Ing. arch.Václav Zůna (zástupce ČKA), Ing. Rostislav Petrák (star