Městský architekt

Od května 2019 působí jako městský architekt (MA) pan Ing. arch. Lukáš Ehl.

Osoba MA je vybírána na základě kvalifikace, praxe, referencí a dalších nutných předpokladů komisí s účastí nezávislých odborníků. Na doporučení výběrové komise je MA jmenován Radou města.  

MA je externí konzultant, který na základě příkazní smlouvy působí na území města Červený Kostelec jak směrem k samosprávě tak směrem ke stavebníkům, soukromým investorům a veřejnosti.  Přesné určení činností a působnosti MA je dáno v Koncepci působení městského architekta pro město Červený Kostelec, kterou schválila Rada města v dubnu 2017.

11. listopadu 2019
Městský architekt bude k dispozici v pátek 15.11.2019
Z důvodu přebírání Národní ceny za architekturu 2019 XXVI. ročníku Grand Prix architektů za projekt Corso Pod Lipami nebude v pondělí 11.11.2019 úřadovat městský architekt Ing. arch. Lukáš Ehl. K dispozici bude v náhradním termínu v pátek 15.11.2019 v čase od 13-ti do 14:30-ti hodin.
17. července 2019
Úřední hodiny městského architekta pro veřejnost
Úřední hodiny v době letních prázdnin jsou z důvodu čerpání dovolené omezeny následovně:červenec - čerpání dovolené (MA není k dispozici)srpen -  pondělí 5.srpna a 19.srpna od 13 do 17 hodin, v zasedací místnosti staré radniceOd září bude městský architekt k dispozici každé sudé pondělí od 13 do 17hodin v zasedací místnosti staré radnice.V těchto hodinách mají budoucí stavebníci, projektanti a architekti příležitost konzultovat stavební a urbanistické záměry, tak aby nebyly v rozporu s urbanist
17. července 2019
Novým městským architektem je Ing. arch. Lukáš Ehl
Město Červený Kostelec má nového městského architekta. Stal se jím Ing. arch. Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v současné době pracuje v ateliéru EHL&KOUMAR ARCHITEKTI  v Praze.Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, přičemž do prvního kola podalo písemnou přihlášku 13 zájemců. Do druhého kola, které spočívalo v ústních pohovorech, pak bylo pozváno 9 uchazečů. Výběrová komise ve složení Ing. arch. Stašek Žerava (zástupce ČKA), Ing. arch.Václav Zůna (zástupce ČKA), Ing. Rostislav Petrák (star