Miroslav Čermák

Miroslav Čermák

Miroslav Čermák byl oceněn v roce 2019. Narodil se 30. září 1932.

Miroslav Čermák začal pracovat v divadelním souboru v roce 1955 jako pomocný maskér a od roku 1959 byl jediným maskérem a vlásenkářem červenokosteleckého souboru. Kromě práce v domovském souboru vypomáhal a předával své zkušenosti v souborech v Hronově a Náchodě. Jeho maskérského a vlásenkářského umění využívaly kromě ochotnických souborů také policejní a hasičské složky při výchovných akcích.

Během své samostatné maskérské činnosti pracoval na 83 inscenacích, což dohromady obnáší úctyhodných 617 představení. Do těchto čísel nejsou započítány inscenace a představení dětského souboru a ty, kdy spolupracoval s okolními soubory na jejich inscenacích, jako např. v Hronově na Lucerně a v Náchodě na Hrátkách s čertem. Jeho práce na údržbě a vytváření nových paruk je opravdu nevšední a mnohdy do ní vkládal i své vlastní úspory.

Miroslav Čermák je dlouholetým členem divadelního výboru a přes zdravotní potíže občas ještě pracuje v souboru, a když je potřeba, i jako herec.

Práce maskéra a vlásenkáře je v současné době téměř vymírající amatérskou divadelní profesí, a tak se Miroslav Čermák řadí mezi významné osobnosti našeho města i díky tomu, že se snaží zaučit další maskéry a vlásenkáře doma i v okolí.

Medailonek Miroslava Čermáka: https://youtu.be/sa3wUijQLlg