Na hřišti ve Lhotě bude doskočiště a běžecké dráhy

V rámci stavebních oprav hřiště ve Lhotě bude vybudováno doskočiště pro skok daleký, dvě běžecké dráhy na 50 m a bude opraven povrch stávajícího hřiště včetně doplnění sloupků pro volejbal a nohejbal. Dále bude provedena montáž nového osvětlení, doplnění laviček a osazení mobilního WC.

Cílem těchto oprav je zlepšení podmínek pro veřejnost, ale také pro výuku tělesné výchovy pro 1. stupeň základní školy.

Úpravy hřiště bude provádět firma Odolovská stavební s.r.o., č.p.41, Batňovice v termínu od 18.6.2018 do 20.7.2018. 

 

Jana Petrů

Majetkový odbor