Novým městským architektem je Ing. arch. Lukáš Ehl

Město Červený Kostelec má nového městského architekta. Stal se jím Ing. arch. Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v současné době pracuje v ateliéru EHL&KOUMAR ARCHITEKTI  v Praze.

Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, přičemž do prvního kola podalo písemnou přihlášku 13 zájemců. Do druhého kola, které spočívalo v ústních pohovorech, pak bylo pozváno 9 uchazečů. Výběrová komise ve složení Ing. arch. Stašek Žerava (zástupce ČKA), Ing. arch.Václav Zůna (zástupce ČKA), Ing. Rostislav Petrák (starosta), Jiří Regner (místostarosta) a Ing. Pavel Matyska (vedoucí odboru rozvoje města) se s pozvanými zájemci setkala dne 18.4.2019 a doporučila výše jmenovaného jako nejvhodnějšího kandidáta. Toto doporučení bylo předloženo dne 29.4.2019 Radě města, která ho usnesením č. R-2019/9/17 jednomyslně schválila.