O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji požádalo 30 občanů Červeného Kostelce

O Kotlíkové dotace v Královéhradeckém kraji požádalo 30 občanů Červeného Kostelce

V Královéhradeckém kraji ve středu 2. září 2020 probíhal zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci. Celkem Krajský úřad Královéhradeckého kraje eviduje 1170 pokusů o zápis.

Evidovaný zápis má také 30 občanů Červeného Kostelce. Byli tedy úspěšně zapsáni. Blahopřejeme a přejeme, aby žádost byla úplná a řádně podána.

Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci na dotačním portálu Královéhradeckého kraje DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost.

Přejeme úspěšně zapsaným občanům Červeného Kostelce, aby získali Kotlíkovou dotaci.

Uvedené informace byly čerpány z internetových stránek Královéhradeckého kraje.