O městském úřadě

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Město Červený Kostelec

2. Důvod a způsob založení

Město Červený Kostelec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Dále je právnickou osobou, jejíž vznik je dán zákonem. Podrobnosti dále v textu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje na adresu hlavní budovy města Červený Kostelec, podatelnu a datovou schránku. Podrobnosti dále v textu.

5. Bankovní účet

Číslo účtu: 9005-1428551/0100

6. IČ a DIČ

IČ 00272566, DIČ CZ00272566

7. Dokumenty a rozpočet

Strategické dokumenty, dokumenty jednotlivých odborů městského úřadu, územní plán města a rozpočet města. Podrobnosti dále v textu.

8. Poskytování informací

Město poskytuje informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Podrobnosti dále v textu.

9. Formuláře

Seznam používaných formulářů jednotlivých odborů městského úřadu a městské policie. Podrobnosti dále v textu.

10. Životní situace

Životní situace je podkategorie, kde naleznete návody na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Seznam článků naleznete v podkategorii Životní situace.

10.1 Portál občana

Životní situace a formuláře je možno nalézt v Portálu občana, který nově bude požadovat dvoufázové ztotožnění prostřednictvím NIA ID. Zde je možné provádět úhradu služeb prostřednictvím platební brány.

https://eurad.mestock.cz/application.aspx

11. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž město Červený Kostelec jedná a rozhoduje. Podrobnosti dále v textu.

12. Sazebník úhrad

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb. Podrobnosti dále v textu.

13. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14a odst. 5 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud je k poskytování informací potřebná.

Výhradní licence
V současné době město Červený Kostelec neposkytlo žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zprávy §18 z.106/1999

Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává město Červený Kostelec jako povinný subjekt zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle tohoto zákona. Pokračujte dále do kategorie  Významné dokumenty/Zprávy o poskytování informací.

Soubory ke stažení

Organizační struktura.pdf 113,7 KB Stáhnout