O městském úřadě

Základní informace o městě

Město Červený Kostelec (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

Úřední hodiny MěÚ

Pondělí   8.00 12.00   13.00 17.00  
Úterý   8.00 11.00   13.00 15.00  
Středa   8.00 12.00   13.00 16.00  
Čtvrtek   -   -   -   -  
Pátek   8.00 11.00*   -   - *V pátek má zavřeno odbor výstavby, matrika, sociální, evidence obyvatel.

Bezbariérový přístup na MěÚ

Jako bezbariérový přístup na MěÚ je možno využít vstup do staré radnice (objekt čp. 120, růžová budova). V přízemí je odbor výstavby a kterýkoliv pracovník vám přivolá požadovaného zaměstnance úřadu. Jednání je možno uskutečnit v zasedací místnosti.

Soubory ke stažení

Organizační struktura.pdf 113,7 KB Stáhnout