Obnova kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně

Obnova kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně

Kaple nejsvětější Trojice ve Stolíně poblíž Červeného Kostelce prošla generální opravou. Sakrální stavba v majetku města Červený Kostelec je i přes své stáří  v poměrně zachovalém stavu bez viditelného statického poškození. Zub času se však podepsal na špatném stavu omítek, oken, vstupních dveří a kamenného dveřního ostění a inventáře kaple. Vzhledem k rozsahu prací byl celý postup rekonstrukce rozčleněn na několik etap. Hlavní etapy se týkali stavebních a restaurátorských prací. Restaurování vnitřního vybavení, především oltáře, křížové cesty, obrazů a Kristova kříže se zhostil pan Patrik Rosa za cenu 75 tis. Kč. Stavební práce provedla společnost Probuild s.r.o. za vysoutěženou cenu 374 tis. Kč. Snad jen pro zajímavost: píkovcový překlad dveřního ostění se měnil dvakrát. První při montáži praskl. V kapli je také nová elektrická přípojka, elektrické rozvody a osvětlení. Rekonstrukce bude ještě letos završena položením pískovcového chodníku v průčelí stavby a kačírkovým okapovým chodníkem okolo kaple. Vše podle návrhu městského architekta Ing.  Lukáše Ehla.

Majetkový odbor

Skica městského architekta