Oceněné osobnosti

2. září 2020
Anežka Marková
Anežka Marková byla oceněna v roce 2020. Narodila se 20. ledna 1930 v tiskařské rodině v Praze. Celým jejím životem ji provází společenské aktivity, jak v oblasti kulturní, tak i tělovýchovné. Ve svých čtrnácti letech získala titul cvičitelka všestrannosti IV. a Ill. třídy v Československé obci sokolské. V padesátých letech se provdala do Červeného Kostelce.Zde začala pracovat v oddílech jako cvičitelka předškolních dětí, mladšího žactva, staršího žactva i žen. Získala titul cvičitelky lI. tříd
15. června 2021
Anna Rusová
Byla oceněna v roce 2016 za zachovávání tradic lidové tvořivosti a proslavení Červeného Kostelce v zahraničí.Paní Anna Rusová se po celý aktivní život snažila udržet lidové tradice a umění při životě. Nejen v Červeném Kostelci, ale po celé republice i v zahraničí je známá jako krasličářka. Své umění nezištně a s láskou po několik generací předávala mladším, aby umění zdobení kraslic ještě po dlouhá léta neupadlo v zapomnění. Kromě zdobení kraslic se věnovala i poezii a lidovým krojům.Medailonek
30. března 2020
Antonín Burdych
Antonín Burdych byl oceněn v roce 2017 za historicko - vzdělávací činnost.Antonín Burdych se narodil v r. 1934. Je pamětníkem tragických událostí na Končinách z léta r. 1942, kdy přišel vyjma bratra o celou svou nejbližší rodinu.Osmiletý Antonín Burdych se osudného 30. června vracel domů ze školy chvíli poté, co gestapo objevilo úkryt parašutisty Jiřího Potůčka v tajné místnosti jeho domu. Radista Jiří Potůček byl členem paravýsadku, který měl na svědomí atentát na Reinharda Heydricha, a byl ve
31. března 2020
Blanka Rejholdová
Byla oceněná v roce 2017 v oblasti školství.Blanka Rejholdová se narodila v r. 1956. Je tanečnicí, pedagožkou, choreografkou, již 25 let učitelkou tanečního oboru Základní umělecké školy v Červeném Kostelci. Vede také soubor starších žáků a absolventů Akordy.Blanka Rejholdová vede svým výrazným pedagogickým nadáním své svěřence důsledně k tělesné a hudební citlivosti, muzičnosti tanečního projevu, k přirozenosti a pravdivosti prožitků.  Je mimořádnou osobností, která významně ovlivnila zvyšován
26. března 2020
František Drahoňovský
Byl oceněn v roce 2016 za celoživotní přínos kultuře města.Vystudoval reálné gymnázium a Raisův učitelský ústav v Jičíně a po maturitách v l. 1944 a 1946 učil na několika venkovských školách na Jičínsku. Po sňatku s kosteleckou rodačkou Libuší Šrůtkovou se přestěhoval do Lhoty u Červeného Kostelce a vyučoval na základních školách v České Čermné, Slatině n.Úpou, Náchodě a Červeném Kostelci. V letech 1966 až 1985 byl ředitelem základní školy ve Lhotě. Už dříve se tu věnoval kultuře a osvětě. V r.
14. února 2024
Ing. Jiří Hanuš
V roce 2018 udělilo zastupitelstvo zvláštní ocenění panu Ing. Jiřímu Hanušovi za jeho dlouholetou práci pro město. Ing. Jiří Hanuš byl dlouhých 28 let členem zastupitelstvu Červeného Kostelce, z toho tři volební období zastával funkci starosty města a zasadil se zásadně o zdárný rozvoj města. Za jeho neutuchající elán pracovat na rozvoji města mu bylo uděleno ocenění Významná osobnost města Červený Kostelec za mimořádné zásluhy v rozvoji města
31. března 2020
Jiří Kubina
Byl oceněn v roce 2017 v oblasti kultury.Jiří Kubina se narodil r. 1933. Je dlouholetým členem Divadelního souboru v Červeném Kostelci.Hraje divadlo od svých šesti let. Za tu dobu vystoupil na jevišti více jak šestsetkrát, ztvárnil zhruba stovku rolí. Od roku 1958 také režíroval k dvaceti inscenacím. Za léta svého působení v červenokosteleckém souboru vytvořil řadu vynikajících rolí, za které byl oceněn na krajských, regionálních, národních a celostátních přehlídkách. Jako herec hostuje v Hrono
30. března 2020
Josef Pinkava
Narozen 5. 11. 1927. Oceněn byl v roce 2018.Pan Josef Pinkava je významnou osobností v oblasti grafické práce, fotografie. Je také autorem řady významných publikací mapující historii našeho kraje. Narodil se před devadesáti lety na hornoradechovských Končinách, dnes je to obec Zábrodí. Po měšťanské škole vstoupil do učení v tiskárně Josefa Doležala v Červeném Kostelci, následně se pak po II. světové válce stal studentem nově otevřené Státní grafické školy. Více jak 42 let se věnoval profesně či
30. března 2020
Karel Sedláček
Karel Sedláček, alias „Zlej Kája“ byl oceněn v roce 2019. Narodil se 17. února 1979. Jak říká jeden z šipkařských webů, Karel je „synonymem šipek v České republice“. „Je to borec,“ pokračuje oficiální text, „který neustále přepisuje historii tohoto sportu a přidává nové a nové zářezy na pažbu svých úspěchů.“Rok 2018 byl tím nejvydařenějším ze všech. V září se Karel Sedláček stal prvním českým hráčem, který si zahrál evropskou tour organizace PDC v nizozemském Maastrichtu. A co víc, nedlouho pot
30. března 2020
Ladislav Šisler
Manželé Šislerovi byli oceněni v roce 2019.Marta Šislerová, rozená LangrováMarta Šislerová se narodila 7. července 1938 v Červeném Kostelci a pracovala jako zásobovačka v ČKD Hronov. Její otec Stanislav Langr byl 28. dubna 1943 zatčen kvůli účasti v odboji a 20. září 1944 v Drážďanech popraven. Dodnes se po něm jmenuje jedna z ulic v Červeném Kostelci.Se skautingem se Marta Šislerová seznámila v dětském věku, když v roce 1945 vstoupila do 3. dívčího oddílu. Se svým manželem Ladislavem se podíle
30. března 2020
Mgr. Jan Česenek
Pan učitel Jan Česenek nastoupil do školy v Červeném Kostelci jako učitel matematiky a fyziky 1. 9. 1971. Oceněn byl v roce 2020.Svůj pedagogický um praktikuje na škole dodnes a jako zdatný muž v důchodovém věku svědomitě a zodpovědně připravuje své žáky v předmětu matematiky. Matematiku vyučuje téměř 50 let, počítat tedy naučil mnoho občanů našeho města, kteří na pana učitele a jeho nadšení pro matematiku s úsměvem a rádi vzpomínají. Někdy to byla i pořádná dřina.Mnoho žáků svědomitě a úspěšně
26. března 2020
Michal Kaněra
Byl oceněn v roce 2016 za úspěšnou reprezentaci města v r. 2015 v závodech na horských kolech