Oceněné osobnosti

30. března 2020
Miroslav Hepnar
Miroslav Hepnar byl oceněn v roce 2020. Po celou dobu nepřetržité činnosti oddílu Kadet stojí v čele admirál, kamarád a pro mnoho dětí druhý táta a postupně i dědeček Míra (Hepnar). Za těchto 42 let mu rukama prošlo více než 360 dětí z našeho města, které naučil nejen plavat, potápět se, sjíždět divoké řeky, ale také překonávat životní překážky. Naučil je lásce k přírodě, ke sportu, spaní pod širákem, rozdělávat oheň, u kterého se dá jen tak posedět s přáteli. I přes skutečnost, že na své pádlo
30. března 2020
Otto Středa
Oceněn byl v roce 2018. Narodil se 18. prosince 1924.Otto Středa je nejen kulturní osobností, jak ho všichni známe, ale také osobností sportovní, která doprovázela náš tenisový oddíl v celé jeho šedesátileté historii. Stál u jeho počátků v padesátých letech minulého století, kdy se ještě hrálo ve Smetanových sadech, a ruce k dílu samozřejmě přidal i při výstavbě areálu na počátku šedesátých let. Na tenisových kurtech strávil obrovskou část svého života a vždy byl v kolektivu vítaný díky své sch
26. března 2020
PedDr. Jaroslav Kukula
Byl oceněn v roce 2016 za dlouholetou práci s dětmi při vedení sportovních kroužků a organizaci mimoškolních akc
30. března 2020
Sylva Pavlíková
Sylva Pavlíková byla oceněna v roce 2018.Patří mezi osobnosti, které výrazně zasáhly do kultury našeho města a většina z nás ji zná také jako výbornou učitelku češtiny a španělštiny. Na ZŠ V. Hejny působila od roku 1966 s několikaletou přestávkou, kterou strávila v cizině.Po svém návratu se naplno vrhla do práce s dětmi ve škole, založila dramatický kroužek, který úspěšně působil mnoho let a z něhož vzešlo několik divadelních nadějí.Svůj volný čas věnovala i ochotnickému divadlu.Záslužnou činno
31. března 2020
Tereza Rudolfová
Byla oceněná v roce 2017 v oblasti sportu Multisportovkyně a triatlonistka Tereza Rudolfová se narodila v r. 1989. V sezoně 2016 závodila v různých disciplínách. Na horských kolech usilovala o výsledky především v sérii Kolo pro život, kde vyjela tři třetí místa. V terénním triatlonu se účastnila několika pohárových i nepohárových závodů. Největším úspěchem bylo absolutní vítězství v ženské kategorii v závodě Českého poháru v Praze Hostivaři.Mimo cyklo- a triatlonové závody vyzkoušela několik b