Odpady

1. března 2024
Vše ohledně třídění odpadu přehledně
Naše město stojí před velkým úkolem velmi omezit množství vyprodukovaného směsného odpadu a zvýšit podíl tříděných odpadů.
23. února 2024
Děkujeme, že třídíte: výsledky odpadového hospodářství za rok 2022
Město Červený Kostelec zajišťuje ve spolupráci s partnery pro své občany obecní systém odpadového hospodářství na svém území, který spočívá převážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu a také v provozování sběrného dvora odpadů.
28. února 2024
Děkujeme, že třídíte: výsledky odpadového hospodářství za rok 2023
Město Červený Kostelec zajišťuje ve spolupráci s partnery pro své občany obecní systém odpadového hospodářství na svém území, který spočívá převážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu a také v provozování sběrného dvora odpadů.
15. února 2024
Třídění BIO odpadu
Bio odpad na území Červeného Kostelce je možné třídit třemi způsoby.
26. února 2024
Svozový kalendář a rozpis svozu odpadů pro rok 2024
Svoz komunálního i tříděného odpadu na území Červeného Kostelce zajišťuje firma TRANSPORT Trutnov.
1. března 2024
Obecně závazná vyhláška - poplatky za odpady
Poslední aktualizace 1. 1. 2024.
1. března 2024
Obecně závazná vyhláška - odpadové hospodářství
Poslední aktualizace 1. 4. 2024
3. května 2021
Přihláška ke svozu tříděných odpadů pro vlastní nádoby
Usnesení rady města je z 24.3.2021 č. RM-2021/10/23 ve znění:Rada města bere na vědomí dobrovolnou možnost se zapojit se svou vlastní sběrnou nádobou určené technické specifikace ke svozům tříděných odpadů přímo z domácnost í pro občany města, pokud jim nevznikne nárok na přidělení rozdávaných městských nádob nebo jim z jakéhokoliv jiného důvodu tyto nádoby nebudou vydány. Přihlásit se ke svozům nádob mohou všechny fyzické osoby starší 18 let bydlící v Červeném Kostelci, které nebudou mít přidě
17. ledna 2022
Otázky a odpovědi kolem nového místního poplatku za odpady.
 Na začátku ledna 2022 jsme vás informovali o nové městské vyhlášce č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Informace jsou zveřejněny zde. Nově je plátcem místního poplatku vlastník bytu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlastníků jednotek. Vlastník nemovité věci, neboli plátce, má ohlašovací povinnost za fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště. Plátcem je i vlastník nemovité věci, ve které nikdo nebydlí. Jak je to
3. dubna 2024
Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace
Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen fyzickým osobám, kteří jsou státními občany České republiky a jsou v Červeném Kostelci hlášeni k trvalému pobytu (§ 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dv
24. května 2024
Stále je možné se přihlásit o nádoby na plasty a papír k domácnostem
Aktualizované informace k přihlašování se o nádoby na tříděný odpad.