Odpady

4. ledna 2019
Ceník odpadů pro rok 2019
Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2019
20. prosince 2018
Svozový kalendář pro r. 2019
Komunální odpad - svozový kalendář na r. 2019
27. března 2019
Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky
 V současné době jsou platné další podrobné informace o odpadech k datu 1.1.2019.   Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru. 
2. prosince 2016
Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství
Město Červený Kostelec má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl tedy zpracován zcela nový plán odpadového hospodářství města, který je nyní již platný.Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Například v roce 2015 město Červený Kostelec vyprodukovalo necelých 14 t nebezpečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.Jedná se o strategický dokument měs
3. dubna 2019
Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace
1. července 2015 byl zahájen provoz sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. Slavnostní otevření sběrného dvora proběhlo 25. června 2015 za účasti vedení města, partnerů v odpadovém hospodářství města a dalších pozvaných. Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění p