Odpady

Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
  Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2017 a č. 1/2018. Informace jsou aktualizované k 20.9.2018.Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.K aktualizaci informací došlo z důvodu nového havarijního plánu a provozního řádu sběrného dvora odpadů
Výše poplatku za odpad pro rok 2017 se nemění
Podle obecně závazné vyhlášky města Červený Kostelec č. 2/2013, o poplatku za komunální odpad, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 7/2013 a č. 3/2015, má každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, povinnost uhradit městu poplatek za komunální odpad. Pro rok 2017 se výše poplatku nemění a zůstává ve stejné výši jako v roce 2016. Splatnost poplatku je do 31.3.2017. Každý, kdo chce provést změnu četnosti svozu odpadu ve srovnání s rokem 2016, musí tak provést nejpozději do 3
Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství
Město Červený Kostelec má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl tedy zpracován zcela nový plán odpadového hospodářství města, který je nyní již platný.Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Například v roce 2015 město Červený Kostelec vyprodukovalo necelých 14 t nebezpečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.Jedná se o strategický dokument měs
Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace
1. července 2015 byl zahájen provoz sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. Slavnostní otevření sběrného dvora proběhlo 25. června 2015 za účasti vedení města, partnerů v odpadovém hospodářství města a dalších pozvaných. Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění p