Odpady

9. června 2023
Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky 2023
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o obecním systému odpadového hospodářství v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2021.Informace jsou aktualizované k datu 9.6.2023.Nově jsou zveřejněny informace týkající se změn v provozu sběrného dvora odpadů a ve sběru jedlých olejů a tuků, a další drobné změny. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru
14. února 2023
BIOODPAD
Svoz biologicky rozložitelných odpadů - objednání popelnic, poplatek, kalendář svozů
30. prosince 2022
Svozový kalendář odpadů r. 2023
TRANSPORT Trutnov
27. prosince 2021
Obecně závazná vyhláška - poplatky za odpady
Dne 9.12.2021 zastupitelstvo města schválilo novou OZV č. 5/2021 týkající se poplatků za odpady od roku 2022.Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021 najdete v příloze
27. prosince 2021
Obecně závazná vyhláška - odpadové hospodářství s účinností od 1.7.2021
Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se usneslo dne 25.2.2021 vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o systému odpadového hospodářství, viz. příloha
3. května 2021
Přihláška ke svozu tříděných odpadů pro vlastní nádoby
Usnesení rady města je z 24.3.2021 č. RM-2021/10/23 ve znění:Rada města bere na vědomí dobrovolnou možnost se zapojit se svou vlastní sběrnou nádobou určené technické specifikace ke svozům tříděných odpadů přímo z domácnost í pro občany města, pokud jim nevznikne nárok na přidělení rozdávaných městských nádob nebo jim z jakéhokoliv jiného důvodu tyto nádoby nebudou vydány. Přihlásit se ke svozům nádob mohou všechny fyzické osoby starší 18 let bydlící v Červeném Kostelci, které nebudou mít přidě
17. ledna 2022
Otázky a odpovědi kolem nového místního poplatku za odpady.
 Na začátku ledna 2022 jsme vás informovali o nové městské vyhlášce č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Informace jsou zveřejněny zde. Nově je plátcem místního poplatku vlastník bytu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlastníků jednotek. Vlastník nemovité věci, neboli plátce, má ohlašovací povinnost za fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště. Plátcem je i vlastník nemovité věci, ve které nikdo nebydlí. Jak je to
2. prosince 2016
Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství
Město Červený Kostelec má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl tedy zpracován zcela nový plán odpadového hospodářství města, který je nyní již platný.Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Například v roce 2015 město Červený Kostelec vyprodukovalo necelých 14 t nebezpečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.Jedná se o strategický dokument měs
3. července 2023
Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace
Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen fyzickým osobám, kteří jsou státními občany České republiky a jsou v Červeném Kostelci hlášeni k trvalému pobytu (§ 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dv