Odpady

6. září 2021
Další informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2021, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 4/2021.Informace jsou aktualizované k datu 31.8.2021.Od září 2021 došlo k úpravě svozového kalendáře - rozpisu svozů - u směsných komunálních odpadů a byl také upraven svoz kontejnerů 1100 l na plasty a papír z domácností.Informace lze nalézt v přiložených PDF souborech. 
21. září 2021
Svozový kalendář - plasty, papír, komunál od 9/2021
Svozový kalendář - plasty, papír, komunál od 9/2021
1. září 2021
Nádoby na papír, plasty - termíny výdeje v 9/2021
Nádoby na papír, plasty - termíny výdeje v 9/2021
12. května 2021
BIOODPAD
Svoz biologicky rozložitelných odpadů - objednání popelnic, poplatek, kalendář svozů
3. května 2021
Přihláška ke svozu tříděných odpadů pro vlastní nádoby
Usnesení rady města je z 24.3.2021 č. RM-2021/10/23 ve znění:Rada města bere na vědomí dobrovolnou možnost se zapojit se svou vlastní sběrnou nádobou určené technické specifikace ke svozům tříděných odpadů přímo z domácnost í pro občany města, pokud jim nevznikne nárok na přidělení rozdávaných městských nádob nebo jim z jakéhokoliv jiného důvodu tyto nádoby nebudou vydány. Přihlásit se ke svozům nádob mohou všechny fyzické osoby starší 18 let bydlící v Červeném Kostelci, které nebudou mít přidě
10. prosince 2020
Ceník odpadů pro rok 2021
Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2021
2. prosince 2016
Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství
Město Červený Kostelec má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl tedy zpracován zcela nový plán odpadového hospodářství města, který je nyní již platný.Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Například v roce 2015 město Červený Kostelec vyprodukovalo necelých 14 t nebezpečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.Jedná se o strategický dokument měs
22. července 2021
Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace
Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie.Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)