Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie

Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie

O letních prázdninách až do 15.10.2018 bude realizována pokládka optického kabelu mezi budovami Městského úřadu a Městské Policie. Tuto stavbu bude realizovat firma Fibertech, s.r.o., Živanice, která byla vybrána ve výběrovém řízení.

Jedná se o vybudování trasy optického kabelu pro potřeby Městského úřadu Červený Kostelec. 
Z budovy městského úřadu č.p.26 na náměstí T.G.Masaryka bude vybudována trasa optického kabelu do objektu staré radnice č.p. 120. Pod komunikací I/14 bude pro vedení trasy optického kabelu použita stávající chránička. Trasa optického kabelu bude dále pokračovat přes ulici 5.května, kde bude proveden protlak pod komunikací III/303 7 a dále parkem k autobusovému nádraží. Pod komunikacemi autobusového nádraží budou provedeny dva protlaky. Dále bude trasa optického kabelu vedena okolo cukrárny směrem ke garážím a do Sokolské ulice, kde přejde protlakem pod silnicí č. III/303 8. V ulici Žižkova budou trasy optického kabelu vedeny vlevo ve směru jízdy k budově městské policie č.p. 365. 
Podkladem pro provedení stavby je projektová dokumentace s názvem „Optický kabel mezi MěÚ – Stará radnice – Městská policie, Červený Kostelec“ zpracovaná v srpnu 2015 společností JAN-PRO, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Josef Janák.