Pamětihodnosti

V této části webu se nachází seznam nejvýznamějších památek, které naleznete na území našeho města.

14. března 2014
Bohdašín – pomník obětem fašizmu
Pomník obětem fašizmu, dílo akad. sochaře Josefa Marka, byl odhalen 26. června 1966. Autor pomníku se inspiroval protifašistickým cyklem maleb Josefa Čapka Oheň. Žena se zoufale brání holýma rukama a ve zdvižené ruce drží ratolest, symbol vítězství. Vertikálně zkosený podstavec pod sochou působí jako vykřičník.Na pískovcové desce před pomníkem je vytes&aacu
14. března 2014
Budova základní umělecké školy
Architektonicky významnou kubistickou stavbou, zapsanou ve státním seznamu památek okresu Náchod, je budova nynější základní umělecké školy v Nerudově ulici, dříve vila továrníka Theodora Keyzlara. Vila byla projektována akad. arch. Josefem Gočárem, stavbu provedl červenokostelecký stavitel Josef Pitřinec v letech 1923 až 1924.Prostorná hala v přízemí
14. března 2014
Divadlo J. K. Tyla
Kulturní dění v Červeném Kostelci se povětšinou odehrává v Divadle J. K. Tyla. Tato budova je harmonicky začleněna v komplexu budov tzv. kulturního koutku (školy, divadlo, sokolovna). Prostorné jeviště se zázemím pro herce a moderní osvětlovací a ozvučovací technika umožňuje i náročnou produkci. Do hlediště se bez přístavků vejde 398 diváků. Kromě hlavního
14. března 2014
Domek Boženy Němcové
Na bývalém domku kupce Augustina Hůlka čp. 127 v ulici Boženy Němcové byla roku 1912 odhalena pamětní deska s nápisem: V tomto domě bydlela Božena Němcová od měsíce září 1837 do dubna 1838.„Naproti faře byl domek, který se ode všech ostatních lišil čistou úpravou. Celé průčelí bylo bílé jako sníh. U oken byly letní zelené okenice, hlavní
14. března 2014
Hřbitov s kaplí sv. Cyrila a Metoděje
Pravidelní i náhodní návštěvníci červenokosteleckého hřbitova se shodují v tom, že tento hřbitov je jedním z nejkrásnějších v republice. Svojí polohou na vrcholku návrší Chrby nedaleko městského centra i úpravou s množstvím zeleně je volným pokračováním Smetanových sadů. Množství hrobů s pietně udržovanou květinovou výzdob
10. března 2016
Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královéhradecký stavitel František Kermer (1710–86). Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu s kratší lodí.Kos
20. července 2014
Mariánský sloup
V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěn mariánský sloup. Tato barokní památka je datována rokem 1724, autor není určen.Sloup má v základu třístupňové schodiště do všech čtyř stran, na němž je dvoudílný sokl, dole širší, přecházející třem
15. března 2014
Městský úřad
Roku 1929 byla postavena na náměstí reprezentační budova městské spořitelny, dnes městský úřad. Spořitelnu projektoval ing. arch. Jindřich Freiwald a stavitel Josef Bőhm z Prahy. Stavbu provedl J. Hořeněvský z Pardubic, dvě plastiky pro průčelí budovy vytvořil akad. sochař Otakar Švec.Historický popis budovy(Z pamětní knihy Červeného Kostelce) „Na základě podaných nabídek k soutěži z m
7. dubna 2021
Památník obětem totality v Červeném Kostelci
Památník obětem totality byl slavnostně odhalen před městskou sokolovnou na státní svátek 17. listopadu 2018. Plastiku pod názvem „Průraz“ věnoval městu Červený Kostelec sochař Jaromír E. Brabenec (* 4. srpna 1934). Český grafik a sochař má k tomuto regionu i osobní vztah, jelikož je chatařem z Končin. Je také bratrem hudebníka a básníka Vratislava Brabence známého z undergroundové hudební skupiny The Plastic People of the Universe.„Síla, jíž byl tento kovový objekt proražen, může symbolizovat
7. dubna 2021
Plastika připomínající konec období vlády totalitního režimu
U vchodu do ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci je umístěna plastika připomínající prostor, kde se v listopadu 1989 odehrávaly zlomové okamžiky celonárodního zápasu o svobodu a demokracii.Iniciátory umístění plastiky do míst, kde se odehrávaly zlomové události ve městě byli Milan Hruška, Jiřina Hašková, Tomáš Kulda a Zdeněk Kinzl – čtyři lidé, které na konci osmdesátých let spojovalo několik vlastností a postojů: nespokojenost, až znechucení nad totalitními praktikami komunistické vlády, touha po d
2. ledna 2016
Pomník padlých – legionář
V monumentálním pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od kosteleckého sochaře Břetislava Kafky, slavnostně odhaleném 22. září 1929 ve Smetanových sadech, je vytesáno 92 jmen padlých a 17 jmen nezvěstných z první světové války. Za druhé světové války byl pomník demontován a uschován v zahradě vily Břetislava Kafky. Po válce byl znovu na původním místě postaven a odhalen 9. května 1946. K jménům padlých a nezvěstných z první světové války přibylo 29 jmen popravených a umučených nacisty a padl
20. července 2014
Radnice
Přízemní kamenný dům rychtáře Stříhavky čp. 10 dal nový majitel, faktor David Vikolčil, roku 1819 o jedno patro zvýšit a zastřešit mansardovou střechou krytou šindelem. V poschodí si zřídil přepychový byt, v přízemí bohatý plátenický obchod po vzoru kanafasových magnátů Machů.Nad poměry žijící faktorská rodina Vikolčilova přivedla v&sca