Pamětihodnosti

V této části webu se nachází seznam nejvýznamějších památek, které naleznete na území našeho města.

Kostel sv. Jakuba Většího
Kostel sv. Jakuba Většího, původně gotická stavba ze 14. století, je připomínán jako farní již roku 1362. V 17. století patřil přechodně k Náchodu, po roce 1709 byl opět farní. Roku 1591 byl zničen při požáru městečka, obnoven byl až roku 1668. V letech 1744 až 54 ho patrně v úzké spolupráci s Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem přestavěl na náklad Octavia Piccolominiho v barokním slohu královéhradecký stavitel František Kermer (1710–86). Kostel byl vystavěn proti původnímu plánu s kratší lodí.Kos
Pomník padlých – legionář
V monumentálním pískovcovém pomníku s plastikou legionáře od kosteleckého sochaře Břetislava Kafky, slavnostně odhaleném 22. září 1929 ve Smetanových sadech, je vytesáno 92 jmen padlých a 17 jmen nezvěstných z první světové války. Za druhé světové války byl pomník demontován a uschován v zahradě vily Břetislava Kafky. Po válce byl znovu na původním místě postaven a odhalen 9. května 1946. K jménům padlých a nezvěstných z první světové války přibylo 29 jmen popravených a umučených nacisty a padl