Městský úřad

Městský úřad

Roku 1929 byla postavena na náměstí reprezentační budova městské spořitelny, dnes městský úřad. Spořitelnu projektoval ing. arch. Jindřich Freiwald a stavitel Josef Bőhm z Prahy. Stavbu provedl J. Hořeněvský z Pardubic, dvě plastiky pro průčelí budovy vytvořil akad. sochař Otakar Švec.

Historický popis budovy

(Z pamětní knihy Červeného Kostelce) „Na základě podaných nabídek k soutěži z měsíce května 1928 zadána byla stavba městské spořitelny v Červeném Kostelci staviteli J. Hořeněvskému z Pardubic, a to práce zednické, železobetonářské, kamenické, tesařské, kovářské, klempířské, pokrývačské a instalatérské za celkovou částku Kčs 1 872 826,60. Další veškeré práce řemeslné a zařízení vnitřní stálo celkem Kčs 591 500. K tomu ještě přistupuje částka za starou školní budovu včetně všech poplatků Kč 214 840, takže úplně dokončená budova stojí celkem Kčs 2 679 166,60.

Nová městská spořitelna jest velmi vkusně řešena a jest skutečnou ozdobou Masarykova náměstí i celého města. Zvláštností její jest betonová (železo) kabina v suterénu, kolem níž možno obejíti, avšak zrcadlové plochy stále ukazují, kde se přítomný nachází. Vstup do kabiny děje se zvláštními těžkými vraty s patentním zámkem. Dveře samočinně zapadající se nedají zevnitř otevírati. Může se tudíž díti přístup dovnitř jen za přítomnosti dvou osob. Kabina má safes pro ukládání peněz, cenných papírů, klenotů apod. buď pro spořitelnu, nebo pro jednotlivce za poplatek. Z bližších peněžních ústavů má podobnou kabinu jedině spořitelna města Náchoda.

V přízemku budovy jest krásný mramorový vestibul ze sliveneckého a slovenského mramoru, velké a prostorné úřadovny s mramorovým sloupovím, zvláštní ředitelna a sál pro schůze ředitelství a výboru, bursu s telefonem pro strany k volnému použití. Prvé patro má krásnou zasedací síň městského zastupitelstva s příslušnými klubovnami, sál pro úřadování okresního soudu a přednosty okresu. Druhé patro má tři byty pro úřednictvo spořitelny a tři větší místnosti pro budoucí městské muzeum.“