Sousoší kalvárie

Sousoší kalvárie

V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěno sousoší Kalvárie. Na čtyřdílném schodištním základu je masivní sokl, na něm je horní sokl opatřený po stranách ozdobnými volutami. Sokl je ukončen profilovanou římsou. Na vyvýšeném podstavci stojí kříž s ukřižovaným Kristem, dole po stranách kříže jsou dvě menší plastiky – vlevo Panny Marie Bolestné a vpravo svatého Jana Evangelisty. Obě sochy v mírně spirálovitém pohybu vzhlížejí vzhůru ke kříži. U paty kříže leží plastika lebky.

Sousoší z hrubozrnného pískovce vzniklo v polovině 18. století, pravděpodobně o něco později než mariánský sloup. Autor není dosud znám.