Pamětihodnosti

V této části webu se nachází seznam nejvýznamějších památek, které naleznete na území našeho města.

22. července 2014
Socha sv. Ludmily
Socha svaté Ludmily stojí na levé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Socha sv. Ludmily v nadživotní velikosti je umístěna na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a nahoře s profilovanou římsou. Těžiště sochy spočívá na pravé noze, levá noha je nakročena. Ruce spočívaj
22. července 2014
Socha sv. Václava
Socha stojí na pravé straně schodiště před hlavním vchodem do chrámu svatého Jakuba Většího na náměstí. Socha svatého Václava v nadživotní velikosti je umístěna na vyvýšeném soklu čtvercového půdorysu, dole s patkou a nahoře s profilovanou římsou. Socha má těžiště na pravé noze, levá je předkročena. Světec má na hlavě svatov
20. července 2014
Sousoší kalvárie
V areálu chrámu svatého Jakuba Většího, při komunikaci z náměstí směrem k Náchodu, je umístěno sousoší Kalvárie. Na čtyřdílném schodištním základu je masivní sokl, na něm je horní sokl opatřený po stranách ozdobnými volutami. Sokl je ukončen profilovanou římsou. Na vyvýšeném podstavci stojí kříž s ukři
20. července 2014
Viktorčin hrob
Po zrušení starého hřbitova u kostela byl roku 1821 vysvěcen hřbitov v bývalé zahradě kupce Františka Vacka. Na něm se pohřbívalo do roku 1868. Dnes je v těchto místech, v zahradě v Dvořáčkově ulici vedoucí od kostela k novému hřbitovu, jen symbolický hrob bláznivé Viktorky, postavy z Babičky Boženy Němcové.Na desce na kovaném kříži si můžeme přečíst: „Zde odp