Parky a zahrady

3. března 2020
Lesopark v Občině
Lespark najdete u sídliště Koubovka. V lesnatém prostoru je vybudováno dětské hřiště s herními a interaktivními prvky, které poskytla firma Albi. Prostor u dětského hřiště je využíván ke sportovním aktivitám a v zimních měsících se zde buduje kluziště pro vyžití dětí a obyvatel Koubovky. Lesní porost protínají cestičky, které jsou vhodné především k procházkám. Významným bodem lesoparku Občina je Hadí studánka, kde celoročně vyvěrá pitná voda. Zajímavostí je u vily pana Kafky vybudovaná venkovn
3. března 2020
Parčík na Bohdašíně
Nachází se naproti bývalé škole, dnes prodejně a restauraci. Hlavním bodem je pomník obětem druhé světové války. Prostor ohraničují tůje a umístěny jsou zde i lavičky a koše. Po okrajích jsou informační tabule. Jedna je určená turistům a na druhé jsou popsány tragické události z roku 1942, které se na Bohdašíně a okolí odehrály. Prostor je ideální pro odpočinek turistů, kteří putují po vyznačené turistické trase.Další prostor k odpočinku je na návsi u kaple Nanebevzetí Panny Marie. V roce 2017
3. března 2020
Park A. B. Svojsíka
Park je umístěn v prostoru, kde byl dříve rybník Rybčina, a to u fotbalového stadionu a tenisových kurtů. Jeden okraj parku tvoří bývalá hráz. Je to travnatá plocha se vzrostlými stromy. Přes park vedou cestičky, u kterých jsou osazeny lavičky a odpadkové koše. Na okraji parku je umístěno oplocené dětské hřiště s herními prvky. Park je vhodný k procházkám a odpočinku všech věkových generací. Příjemná procházka je také po bývalé hrázi rybníka Rybčina. U parku mají postavenou klubovnu místní skau
3. března 2020
Park na Větrníku
je umístěn mezi sídlištěm a nákupním střediskem. Na travnaté ploše osázené stromy je umístěno dětské hřiště s herními prvky a venkovní posilovna – workoutové hřiště
3. března 2020
Prostor mezi školami
Prostranství mezi Základními školami V. Hejny vyplňuje travnatá plocha osázená stromy (smrky, jedle a lípy) a květinami. Plochu protínají štěrkové cestičky, okolo kterých jsou umístěny lavičky pro odpočinek. V prostoru je umístěno i dětské hřiště s herními prvky. Osazena jsou zde i odpadkové koše. Prostor je tak vhodný pro volnočasové vyžití pro děti, ale využíván je všemi generacemi k odpočinku. Centrálním bodem prostranství je pomník legionáře, věnovaný obětem světových válek. U vchodu do bud
3. března 2020
Prostor u náměstí
Parčík pro relaxaci se nachází mezi ulicí 5. května a autobusovým nádražím. Travnatá plocha je osázena stromy, keři a květinami, které byly strojově zasázeny v listopadu 2017 (směs barev krokusů a tulipány). Protínají ji štěrkové cestičky, u kterých jsou osazena lavičky a odpadkové koše. V prostoru je umístěno také dětské hřiště s herními prvky. V roce 2019 zde bylo uprostřed plochy vybudováno kruhové sezení. Okolo sezení je vysazena směs suchomilných trvalek a jarní i letní cibuloviny. Na okra
3. března 2020
Smetanovy sady u divadla
Je travnatá plocha vyplněná vzrostlými stromy pod místním hřbitovem. Jsou využívány především v letních měsících na pořádání různých kulturních akcí, například k pořádání MFF. Sady využívají také školáci pro pohybové aktivity. Využívají je i místní Skauti. Sady jsou využity prakticky celoročně. V zimě jsou příznivým místem pro sáňkování dětí. Ústředním bodem sadů je socha Boženy Němcové. Na okraji, před budovou sokolovny je potom umístěn památník boje proti komunismu. Do trávníku před památníke
3. března 2020
Zahrada u základní umělecké školy
Je umístěna vedle budovy školy a je v ni umístěn přírodní amfiteátr, který slouží pro kulturní akce pořádané školou. Revitalizace zahrady byla zahájena v říjnu 2015 a postupně až do roku 2018 zde byly vysazeny stromy, keře, trvalky a vřesoviště. V horní části zahrady jsou okrasné jabloně a sakury, které připomínají atmosféru bývalého ovocného sadu. Volně rostoucí živý plot v kombinaci keřů je typický pro zahradu 1. republiky
3. března 2020
Zahrada za Domkem Boženy Němcové
Na této zahradě, která byla v letech 2016 – 2017 zrevitalizovaná, je vybudováno posezení a záhony s květinami a bylinkami. Výsadba na základě zde zvolených bylin, keřů a stromů je typická pro zahrady 19. století a evokuje tak atmosféru zdejšího místa. Zahrada je přístupná veřejnosti a slouží k odpočinku a relaxaci. Využívána je v letních měsících i na pořádání kulturních akcí. V rohu zahrady je fiktivní hrob Viktorky, známé z románu Babička.Zahradu má na starost MKS a celoročně o ni pečuje paní