Partnerství a spolupráce

Partnerská města Červeného Kostelce

Město Červený Kostelec se snaží využívat spolupráce s jinými městy – tuzemskými i zahraničními – a regionálními celky pro zkvalitnění života svých obyvatel.

Červený Kostelec je aktivním členem zájmového sdružení Euroregion Glacensis, svazku obcí vystupujícího jako Mikroregion Úpa a Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí. O jednotlivých partnerstvích si můžete přečíst ve speciální podkategorii (vlevo). Členstvím v těchto společenstvích město Červený Kostelec přispívá k organizaci a podpoře turistického ruchu v regionu.

Z meziměstské spolupráce je třeba zmínit v prvé řadě partnerství se čtyřmi zahraničními městy: anglickým městem Warrington, švýcarským Küsnachtem, německým Uchte a polským městem Ząbkowice Śląskie. Styky se zástupci vedení těchto měst, vzájemné návštěvy vedoucích příspěvkových organizací a další aktivity vedou především ke vzájemné výměně zkušeností jak na úrovni samosprávy, tak např. na úrovni organizace práce a také samozřejmě na nezbytné úrovni kulturní a společenské. 

Jednou za rok se Červený Kostelec také účastní tradičního setkání Kostelců. Tuto oblíbenou kulturně-sportovně-společenskou akci pořádá každý rok jiný Kostelec. Vzhledem  k tomu, že je Červený Kostelec Kostelcem s největším počtem obyvatel v ČR, patří mu v tomto ohledu jisté výsadní právo, a tak se zde v r. 2011 konalo 20. výročí této tradiční události.

Další informace viz podkategorie v levém menu.

Tomáš Kábrt