Plánovaná odstávka elektřiny 7. a 17. 7. 2020

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny.
 
7. 7. 2020 (7:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č. 110060717829
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
V Zahradách
1027, 1155, 1256, parc. č. 1101/4, č. 1027U

17. 7. 2020 (07:30 - 12:30) - plánovaná odstávka č. 110060716426
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
Devět křížů
98, 99, 100, 113, 117, 123, 133, 146, 154, 171, 174, 189, 206, 207, 209, 214, 244, 246, 252, 259, 287, 391, 394, parc. č. 877, E1008, 
Lhota za Červeným Kostelcem
23, 44, 53, 81, 109, 115, 147, 149, 165, 172, 242, 261, 262, 263, 264, 268, 269, 270, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 288, 291, 307, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355, 362, 363, 365, 369, 377, 378, 381, 384, 392, 411, 420, parc. č. 269/2, parc. č. 542/44, parc. č. 542/67, parc. č. 543/1, parc. č. 549/2, parc. č. 675/1, parc. č. 290, 293, č. 155U, č. 275U, č. 712/1, č. pč. 542/53, 
Výsluní
parc. č. 220/1, 
Zemědělská
258

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivéh o provozu distribuční sítě.

Děkujeme vám za vstřícnost a pochopení.

ČEZ Distribuce, a. s.