Plánované přerušení dodávky elektřiny 12. a 15. 11. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:

 

12. 11. 2019 (07:30 - 09:30) - plánovaná odstávka č. 110060675214
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
17. listopadu
160
U Devíti Křízů
419
 
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem, okres Náchod
Bratří Čapků
20, 21, 22, 24, 26, 64, 68, 70, 76, 83, 84, 87, 92, 130, 131, 145, 358, 397, 398, 404
Devět křížů
114, 132, 134, 135, 142, 144, 154, 177, 181, 182, 195, 204, 222, 256, 409
Lhota za Červeným Kostelcem
25, 42, 60, 65, 91, 96, 97, 120, 157, 159, 187, 224, 225, 226, 228, 249, 278, 302, 334, 367, 374, 386, 424, č. 422, parc. č. 7, parc. č. 636/3, parc. č. 638/1, parc. č. 690/9, parc. č. 690/10, parc. č. 690/II,690, č. 177U, č. 26U, č. 92U, č. 96U, č. U 132, č. p.č.1, č. p.č.655
Výsluní
35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285, 309, 310, 315, 323, 325, 373, parc. č. 14, parc. č. 634/4
 
12.11.2019 (10:30 - 13:00) - plánovaná odstávka č. 110060675220
Červený Kostelec - Stolín, okres Náchod
Stolín
71

15.11.2019 (08:00 - 15:00) - plánovaná odstávka č. 110060678108
Červený Kostelec - Červený Kostelec, okres Náchod
Červený Kostelec
parc. č. 510
 
Červený Kostelec - Mstětín, okres Náchod
Mstětín
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 40, 43, 46, 59, 61, parc. č. 227, č. p.č. 67
 
Červený Kostelec - Olešnice, okres Náchod
Olešnice
4, 5, 16, 66, 67, 68, 69, 73, 113, 198, 246, 248, 329, parc. č. 351, parc. č. 1194/7, č. 329U, E1

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


ČEZ Distribuce, a. s.