Plánované přerušení dodávky elektřiny 22. 8. 2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec/Olešnice, které se bude konat: 22. 8. 2019 od 8.00 do 17.00 hod.

Červený Kostelec - Olešnice

Olešnice
119-R , 16U , 79U , 103 , 106 , 110 , 127 , 175 , 176 , 180 , 181 , 192 , 193 , 194 , 202 , 216 , 2833 , 327 , 357 , 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 78 , 79 , 80 , 88 , 96 , E16 , parc.č. 2770 , parc.č. 2848 , parc.č. 356
Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.