Plánované přerušení dodávky elektřiny 23., 25 a 27. 9. 2019

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Červený Kostelec, které se bude konat:

18. 9. 2019 (07:00 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060653847

Červený Kostelec - Červený Kostelec
Červený Kostelec
p. 851/14 ,  parc.č. 784/2 ,  parc.č. 784/3 ,  parc.č. 784/4 ,  parc.č. 784/5 , 
Náchodská
u 332 , 
U Brodského
1010E ,  1035E ,  1039E ,  1043E ,  1046E ,  1114E ,  1115E ,  1116E ,  1100 ,  33 ,  954 ,  E1004 ,  E1007 ,  E1013 ,  E1014 ,  E1025 ,  E1026 ,  E1027 ,  E1028 ,  E1029 ,  E1030 ,  E1031 ,  E1032 ,  E1033 ,  E1034 ,  E1036 ,  E1037 ,  E1038 ,  E1040 ,  E1041 ,  E1042 ,  E1044 ,  E1045 ,  E1047 ,  E1048 ,  E1049 ,  E1050 ,  E1051 ,  E1052 ,  E1054 ,  E1055 ,  E1056 ,  E1057 ,  E1058 ,  E1060 ,  E1061 ,  E1062 ,  E1063 ,  E1064 ,  E1065 ,  E1066 ,  E1067 ,  E1068 ,  E1069 ,  E1070 ,  E1071 ,  E1101 ,  E1102 ,  E1103 ,  E1104 ,  E1105 ,  E1106 ,  E1107 ,  E1108 ,  E1112 ,  E1113 ,  E1180 ,  E1224 ,  parcela/798/12 ,  parc.č. 851/3 ,  parc.č. 978/10 , 
Zábrodí
U17 , 
 
Červený Kostelec - Horní Kostelec
Končiny
273 ,  278 , 
 

23. 9. 2019 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka č. 110060649957
Červený Kostelec - Červený Kostelec
5. května
1043 ,  1044 ,  1045 ,  1046 ,  105 ,  118 ,  13 ,  805 , 
Červený Kostelec
parc.č. 142 , 
Na Hrázi
1029 ,  1276 ,  886 ,  887 ,  888 ,  889 ,  892 ,  893 ,  904 ,  937 ,  938 ,  U938 , 
Okružní
1005U ,  8U ,  974U ,  1001 ,  1002 ,  1003 ,  1004 ,  1005 ,  1247 ,  736 ,  8 ,  968 ,  969 ,  970 ,  971 ,  972 ,  973 ,  974 ,  985 ,  986 ,  990 ,  991 ,  992 ,  993 ,  994 ,  995 , 
Zemědělská
417 , 
 
Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem
5. května
399 , 
Lhota za Červeným Kostelcem
hřiště ,  101 ,  110 ,  151 ,  193 ,  2 ,  232 ,  250 ,  254 ,  273 ,  284 ,  41 ,  43 ,  71 ,  79 ,  86 ,  88 ,  89 ,  parc.č. 178/7 ,  parc.č. 247/2 ,  parc.č. 81/2 , 
Zemědělská
111 ,  112 ,  163 ,  178 ,  213 ,  257 ,  286 ,  321 ,  322 ,  368 ,  395 ,  4 ,  400 ,  414 ,  430 ,  5 ,  54 ,  55 ,  57 ,  6 ,  7 ,  95 ,  parc.č. 157/2 ,  parc.č. 190/5 , 
 
Červený Kostelec -
5. května
parc.č. 889/100 , 
 
Červený Kostelec - Lhota u Červeního Kostelce
Lhota u Červeného Kostelce
parc.č. 306

25. 9. 2019 (08:00 - 17:00) - plánovaná odstávka č. 110060658385
Červený Kostelec - Olešnice
Olešnice
191U ,  81 E ,  101 ,  115 ,  116 ,  118 ,  119 ,  12 ,  121 ,  123 ,  125 ,  132 ,  138 ,  140 ,  142 ,  15 ,  153 ,  158 ,  159 ,  160 ,  162 ,  163 ,  166 ,  170 ,  171 ,  172 ,  173 ,  184 ,  185 ,  187 ,  189 ,  19 ,  191 ,  195 ,  197 ,  200 ,  201 ,  208 ,  21 ,  220 ,  23 ,  240 ,  245 ,  25 ,  26 ,  263 ,  27 ,  31 ,  326 ,  330 ,  331 ,  338 ,  341 ,  342 ,  343 ,  344 ,  345 ,  347 ,  349 ,  355 ,  356 ,  6 ,  7 ,  70 ,  75 ,  8 ,  84 ,  86 ,  89 ,  9 ,  E10 ,  E13 ,  E14 ,  E143 ,  E20 ,  E24 ,  E28 ,  E30 ,  parc.č. 2420/3 ,  parc.č. 2420/4 ,  parc.č. 2420/9 ,  parc.č. 756/1 , 
 

27. 9. 2019 (07:30 - 16:30) - plánovaná odstávka č. 110060669299
Červený Kostelec - Červený Kostelec
17. listopadu
510 ,  533 ,  542 ,  801


Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.


ČEZ Distribuce, a. s.