Předvánoční slovo starosty a vánoční přání

Předvánoční slovo starosty a vánoční přání

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji na začátku nového volebního období předstoupit před vás pomocí tohoto úvodního článku našeho zpravodaje.
Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího zastupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce do finančního a kontrolního výboru zastupitelstva, zvolili jsme městskou radu, místostarostu a starostu. Spolupráce koaličních partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční smlouvě a programovém prohlášení, které si můžete přečíst na webu města v sekci Město/rada. Věřím, že ve společné práci se všemi zastupiteli budeme nalézat ta nejvhodnější řešení pro naše město. Gratuluji Jiřímu Regnerovi ke zvolení do funkce místostarosty města a přeji Ti, Jirko, radostnou etapu Tvého pracovního života. Děkuji všem zastupitelům, kteří mě opět zvolili do funkce starosty města, za podporu a slibuji všem, že stejně jako v minulém volebním období budu svou práci vykonávat, jak nejlépe dovedu a co mi síly a čas dovolí. Červený Kostelec je městem mnoha šikovných lidí a věřím, že společně najdeme tu nejlepší cestu.
V sobotu 17.11. jsme oslavili sváteční den s názvem Den boje za svobodu a demokracii pro naše město významným počinem. Nejprve byla u vchodu do budovy 2. stupně základní školy odhalena plastika z ateliéru Chmelař připomínající události konané na tomto prostranství v revolučním roce 1989. Plastiku a pamětní desku odhalili aktivní kostelečtí účastníci boje za svobodu a demokracii. Děkuji tímto Jiřině Haškové, Milanu Hruškovi, Tomáši Kuldovi a Zdeňku Kinclovi za jejich odhodlání, odvahu, hlavně za to, že vědí, co je dobré, co špatné, a byli ochotni na úkor rizika ztráty své osobní svobody postavit se za svobodu nás všech. Děkuji.
Další částí svátečního dne bylo odhalení uměleckého díla tvůrce Jaromíra E. Brabence na veřejném prostranství před sokolovnou. Rada města 10. 9. 2018 schválila umístění tohoto památníku na tomto pečlivě vybraném místě a také schválila nápis na podstavci ve znění „Obětem komunismu a těm, kteří se mu postavili na odpor“. Tento památník připomíná nezacelenou ránu naší společnosti způsobenou útlakem komunistického totalitního režimu, který pod tlakem strachu o ztrátu moci vedený ruským bratrem napáchal převážně v padesátých letech a v období normalizace v naší společnosti rány, které podlomily nohy celé jedné generaci. Jak řekl při odhalování tohoto památníku historik Richard Švanda, „stát který nezná svou historii, je nucen ji v budoucnu opakovat“. Tento jasně ukotvený symbol nám bude připomínat toto období, abychom na naši historii nezapomněli a poučili se z ní. Se svobodou je úzce spjata zodpovědnost, a proto buďme zodpovědní a chraňme naši demokracii, která nám zajišťuje naše svobody a zamezuje uchvacování neomezené moci. Děkuji J. E. Brabencovi za věnování tohoto díla našemu městu, děkuji Richardu Švandovi a Janu Kafkovi za připomenutí historických událostí. Dále děkuji všem, kteří se zasadili o to, aby tento památník našel své místo, a v neposlední řadě děkuji všem zúčastněným za společnou připomínku v tento sváteční den.
Mám za sebou náročný podzim. Volby, oslavy 100. výročí založení Československa, nové ustanovení samosprávy našeho města, příprava projektů a rozpočtu na příští rok, výlovy rybníků našeho rybářského spolku a řešení problémů všedních dnů mi daly dost zabrat. Děkuji tímto své rodině za shovívavost a všem spolupracovníkům a kolegům za pomoc, jsem rád, že jsme všechno dobře zvládli.
Vstupujeme do adventního času, který nás nabádá k určitému zklidnění před Vánocemi. Máme před sebou pro mnoho z nás a hlavně pro děti nejhezčí období roku. Tyto významné křesťanské svátky spojené s narozením Ježíše Krista pro všechny znamenají svátky radosti, vzájemného porozumění, pokory, přátelství, klidu a radosti v rodině i v nás samotných. Přeji vám všem klidné prožití svátků vánočních dle vašich představ a ať se vám splní vánoční přání. Nezapomeňte si něco přát.
Rostislav Petrák