Přerušení dodávky pitné vody dne 23. 3. 2020

V současné době se chystá přerušení dodávky pitné vody v Červeném Kostelci v místě napojení ul. Jiráskova (od křiž. s ul. Náchodská po katastrální území H. Kostelec), ul. Lánská (od křiž. s ul. Jiráskova k ul. Družstevní), ul. Řehákova (od křiž. s ul. Jiráskova k ul. Družstevní), ul. Souběžná (od křiž. s ul. Řehákova k čp. 885, hřbitova a domu čp. 7 v H. Kostelci a částečná uzavírka vody, případné snížení tlaku v síti ul. Lánská (od křiž. s ul. Družstevní směr Brodky, ul. Řehákova (od křiž. s ul Družstevní směr Brodky), ul. Lipky, ul. Brodky, ul. Severní, ul. Lesní, zahrádkářská kolonie Chrby. K uzavření vody z technických důvodů dojde dne 23. 3. 2020 v době od 7:30 do 17:00 hod. Podrobnosti včetně mapky naleznete v  oznámení o uzavření vody.