Prostor u vlakového nádraží

Ulice k vlakovému nádraží je dlouhodobě v neutěšeném stavu a není dobrou vizitkou města. Před její nutnou rekonstrukcí je však třeba vyřešit několik problémů.

V roce 2014 připravil tehdejší městský architekt návrh řešení dopravy v této ulici jako podklad pro jednání s Královéhradeckým krajem. Návrh počítal s rozsáhlým výkupem pozemků a budov od Českých drah a Správy železniční dopravní cesty, demolicemi a výstavbou velkého dopravního terminálu u vlakového nádraží. Naopak autobusové nádraží v centru města mělo být zrušeno a nahrazeno zastávkami v ulici 5. května.

Dne 28. února 2019 byl zastupitelstvem města přijat aktualizovaný Akční plán (součást Strategického plánu rozvoje), který dosavadní záměr přehodnotil. Přednost dostane skromnější řešení, které si nevyžádá rozsáhlé demolice historických nádražních budov. Předpokládá se, že organizace autobusové dopravy zůstane zachována víceméně v současné podobě. Autobusy budou nadále zastavovat před nádražní budovou. Autobusové nádraží v centru města zůstane a jeho konkrétní umístění se bude řešit v rámci architektonické soutěže na podobu centra města.

Při celkové rekonstrukci ulice u vlakového nádraží bude nutné vyřešit parkování automobilů a jízdních kol či vymístění kamionů z ulice. V současné době jsou vykoupeny některé pozemky ležící mezi ulicí a železniční tratí a jedná se o výkupu dalších, na nichž se nachází točna autobusů. Do příprav projektu rekonstrukce budou zapojeni také ti, kterých se nejvíce týká – cestující.

V příloze naleznete původní studii městského architekta z roku 2014.

15.6.2019

Jiří Regner, místostarosta