Rada a zastupitelstvo města

Rada města Červený Kostelec

 

Ing. Rostislav Petrák
starosta města
rostislav.petrak@mestock.cz

(Spoluobčané)

gesce za oblast:
- finance a rozpočet
- bezpečnost a pořádek
- investiční činnost
- příspěvkové organizace
- sport  
- spolupráce s podnikateli

Jiří Regner 
místostarosta města
jiri.regner@mestock.cz

(KDU-ČSL)

gesce za oblast:
- majetek města 
(byty, nebyt. prostory)
- komise rady města
- osadní výbory
- životní prostředí
- sociální a zdravotní péče

Mgr. Jan Kafka Ph.D.
jan.kafka@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Gesce za oblast:
- otevřené město
- dopravní bezpečnost

Ing. Milan Hrstka
milan.hrstka@mestock.cz

(Spoluobčané)

Gesce za oblast:
- místní hospodářství (komunikace, hřbitov atd.)
- spolupráce s podnikateli 
- cestovní ruch 

Mgr. Štěpán Nosek 
stepan.nosek@mestock.cz

(Město+)

Gesce za oblast:
- školství

Tomáš Prouza
tomas.prouza@mestock.cz

(Spoluobčané)

Gesce za oblast: 
- výstavba


Mgr. Markéta Šolcová 
marketa.solcova@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Gesce za oblast: 
- kultura a spolková činnost

 

Koaliční smlouva a Programové prohlášení - Spoluobčané, KDU-ČSL a Město , 21.10.2018.pdf

 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec

 

Richard Bergmann
richard.bergmann@mestock.cz

(Pro rozvoj města)

Ing. Marcela Franková
marcela.frankova@mestock.cz

(ODS)


Ing. Milan Hrstka
milan.hrstka@mestock.cz

(Spoluobčané)


Ing. Pavel Kábrt
pavel.kabrt@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Mgr. Jiří Kábrt
jiri.kabrt@mestock.cz

(KDU-ČSL)


Mgr. Jan Kafka Ph.D.
jan.kafka@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Ing. Roman Kejzlar
roman.kejzlar@mestock.cz

(Pro rozvoj města)

Marcela Kollertová
marcela.kollertova@mestock.cz

(Město+)


Lukáš Laštovička DiS.
lukas.lastovicka@mestock.cz

(Spoluobčané)

Mědílek Petr
petr.medilek@mestock.cz

(Nezávislí ČK)


PharmDr. Zuzana
Minaříková
zuzana.minarikova@mestock.cz

(Nezávislí ČK)


Petr Nejman
petr.nejman@mestock.cz

(Pro rozvoj města)

Pavel Novák
pavel.novak@mestock.cz

(Pro rozvoj města)

Mgr. Štěpán Nosek
stepan.nosek@mestock.cz

(Město+)

Ing. Rostislav Petrák
rostislav.petrak@mestock.cz

(Spoluobčané)

Tomáš Prouza
tomas.prouza@mestock.cz

(Spoluobčané)

Jiří Regner
jiri.regner@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Hana Řezníčková Kukulová, DiS.
hana.reznickova.kukulova@mestock.cz

(Spoluobčané)


Michal Škoda
michal.skoda@mestock.cz

(Nezávislí ČK)

Tomáš Šimek
tomas.simek@mestock.cz

(Spoluobčané)

Markéta Šolcová
marketa.solcova@mestock.cz

(KDU-ČSL)

 

Jiří Vít
jiri.vit@mestock.cz

(ODS)

Bc. Lenka Vlčková
lenka.vlckova@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Patrik Volhejn
patrik.volhejn@mestock.cz

(Spoluobčané)

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar
miroslav.wajsar@mestock.cz

(Nezávislí ČK)


 
Volební výsledky zastupitelů 2018

(zdroj www.volby.cz)

Pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů města Červený Kostelec
Zodpovědnost zastupitelů za volební okrsky(.pdf)