Rada města

Rada města Červený Kostelec

 

Tomáš Prouza
starosta města
tomas.prouza@mestock.cz

(Spoluobčané)

gesce za oblast:
- finance a rozpočet
- bezpečnost a pořádek
- investiční činnost
- příspěvkové organizace
- sport  
- spolupráce s podnikateli
- výstavba

Jiří Regner 
místostarosta města
jiri.regner@mestock.cz

(KDU-ČSL)

gesce za oblast:
- majetek města 
(byty, nebyt. prostory)
- komise rady města
- osadní výbory
- životní prostředí
- sociální a zdravotní péče

Mgr. Jan Kafka Ph.D.
jan.kafka@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Gesce za oblast:
- otevřené město
- dopravní bezpečnost

Ing. Milan Hrstka
milan.hrstka@mestock.cz

(Spoluobčané)

Gesce za oblast:
- místní hospodářství (komunikace, hřbitov atd.)
- spolupráce s podnikateli 
- cestovní ruch 

Mgr. Štěpán Nosek 
stepan.nosek@mestock.cz

(Město+)

Gesce za oblast:
- školství

Hana Řezníčková Kukulová, DiS.
hana.reznickova.kukulova@mestock.cz

(Spoluobčané)

Gesce za oblast: 


Mgr. Markéta Šolcová 
marketa.solcova@mestock.cz

(KDU-ČSL)

Gesce za oblast: 
- kultura a spolková činnost